Skip to main content

МУП утврђује репрезентативност ПСС а база чланова није пријављена


 

Повереник за информације од јавног значаја
и заштиту података о личности

Поштовани,

Синдикат српске полиције у складу са законом, успоставио је збирку података о личности «Централна база чланова Синдиката српске полиције» односно својих чланова, 14.12.2011.године и која се налази у каталогу збирки података о личности.

Увидом у сајт повереника односно централног регистра збирки података, нисмо дошли до информације да ли је Полицијски синдикат Србије у складу са законом, најавио или успоставио збирку података својих чланова. У колико није, молим Вас да реагујете у складу са законом и извршите надзор над поменутим синдикатом.

 Наиме, Министарство унутрашњих послова започело је утврђивање репрезантативности Полицијског синдиката Србије и пребројавање чланова тог синдиката. С обзиром да смо и ми као Синдикат српске полиције заинтересована страна и учесници бројања приступница, дакле увида у личне податке чланова, затражили смо доказ да имају пријављену и успостављену базу у Централни регистар збирки података и да су поступили у складу са Законом о заштити података о личности. Управо јер су током прошле недеље Министарству унутрашњих послова, односно комисији, путем службене поште доставили електронску базу података својих чланова у циљу контроле и пребројавања чланова односно њихових личних података.

 Да би се могло извршити упоређивање и компарација свих чланова синдиката у Министарству унутрашњих послова, став комисије за утврђивање репрезентативности је да сви синдикати у МУП треба да тој комисији предају базе својих чланова, односно њихове личне податке. Прво у електронском облику а касније и приступнице на увид.

Да не би начинили грешку или повредили позитивне прописе Србије, молимо Вас за став да ли као Синдикат српске полиције имамо право да за сада још не утврђеним лицима, достави нашу електронску базу података лица и њихових личних података? Односно на који начин да поступимо?

По нашим сазнањима колеге из МУП су јуче одржале састанак у канцеларији Повереника по овом питању, због тога молим Вас писмени став у вези даљег поступања. Следећи састанак комисије је заказан за среду 6. марта 2013.године где би требало отпочети са руковањем базе и увидом у личне податке чланова синдиката.

 С поштовањем,

 

Шеф службе за информисање и портпарол
Синдиката српске полиције
Драган
Жебељан

                                                                                                  


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ