Skip to main content

На састанку са начелником Веселином Милићем


Sastanak BGДелегација Синдиката српске полиције одржала је 26.12.2013. године радни састанак са Начелником ПУ за град Београд господином Веселином Милићем у којем је учествовао и Помоћник начелника господин Иван Јовановић. Испред Синдиката на састанку су узели учешће Председник синдиката Глишо Видовић, председник Скупштине РЦ Београд Миле Лазаревић, председник СГ Полицијска бригада Дејан Величковић и чланови ГО СГ ДСИЈ92 Горан Ковачевић и Бојан Милутиновић.

После уводног излагања начелника Милића и председника Видовића у коме је истакнуто да је досадашња сарадња и комуникација на задовољавајућем нивоу и да постоји обострано разумевање, прешло се на рад по темама:

Председник скупштине РЦ Београд Миле Лазаревић је изнео проблем функционисања службе и многобројне дилеме настале последњим изменама Закона о кривичном поступку, различитим тумачењима тужилаца и несналажењу полицијских службеника. Предложио је организовање семинара у коме би учешће узели заинтересовани полицајци и оперативци из читаве Полицијске управеа где би предавачи били државни тужиоци и начелници из Управе криминалистичке полиције. Начелник Милић се сложио да ту постоје велике недоумице и да се то мора решавати у ходу, подржао је иницијативу и упутио нас на Начелника УКП да са њим договоримо организацију.

Председник Синдиката српске полиције Глишо Видовић као највећи проблем и извор незадовољства код људи навео је питање изузимање одређених батаљона бригаде и ИЈ92 из мера уштеда у МУП-у којим ограничен број људи за награђивање. Помоћник начелника Јовановић одговорио је да су од Кабинета министра добили акт по том питању а да је у име Полицијске управе за град Београд дато позитивно мишљење да се три батаљона бригаде и Интервентна јединица узузму из наведених ограничења.

– Председник Синдикалне групе Полицијска бригада Дејан Величковић изнео је нешто од многих проблема којима је оптерећена та јединица. Међу њима је и проблем са возилима која су често технички неисправна, са нередовностима у раду  и непоштовањем законског оквира радног времена. Начелник Милић сматра да се нека од постављених питања могу и морају решавати у самој јединици. А што се тиче неисправних возила одговор је да је Полицијска управа тренутно немоћна  да побољша возни парк, али је предузео конкретне мере ка смањењу броја анагажованих возила и броја полицијских службеника на обезбеђењима објеката и личности. У том смислу послао је више аката ка Дирекцији полиције са конкретним проценама за укидање обезбеђења појединим личностима и објектима, а такође је тражио да се за преостале личности ангажује за то надлежна Управа за обезбеђење, која је са тим циљем и задатком и формирана. На постављено питање о томе да ли радници ПДЗ треба да добију статус УСО1 начелник Милић је одговорио потврдио. У вези статуса водича паса који раде на откривању експлозива договорено је да се одржи посебан састанак са Командантом Пантићем.

– Представници Синдикалне групе ДСИЈ92 Горан Ковачевић и Бојан Милутиновић изразили су задовољство постављењем новог Команданта јединице у нади да ће бити решени проблеми у организацији, функционисању и управљању јединицом, настали одласком предходног командата и преузимањем команде од стране Начелника дежурне службе Радосављевића који је уводио неке новине које нису дале позитивне резултате већ су довеле до огорчења и малодушности људства у јединици. Затим су поставили питање статуса јединице везано са предлогом нове систематизације и њено издвајање из састава Дежурне службе. Начелник Веселин Милић је потврио да је у предлогу систематизације предвиђено издвајање јединице из састава Дежурне службе и њено везивање за Биро начелника ПУ за град Београд. Помоћник начелника Иван Јовановић је говорећи о том предлогу статусне промене, подржао такво решење где ће јединица бити везана директно за Биро начелника Полицијске управе, јер сматра да град Београд и сама ПУ за град Београд својом комплексношу и величином заслужују постојање једне такве јединице, и да та статусна промена треба бити праћена променама и у додатним коефицијентима плате.

Председник синдиката Глишо Видовић је поставио питање Начелнику о његовом ставу у вези премештаја полицијских службеника из ове управе у подручне полицијске управе, и да ли има неких промена у том смислу. Начелник Веселин Милић је одговорио да се његов став по том питању није мењао, да је недовољна попуњеност полицијске управе пресудни чинилац у тој причи и да би масовним премештајима дошло до угрожености безбедности града, али је нагласио да ће у изузетним, оправданим, ситуацијама премештаје дозвољавати не водећи се ограничењем о десет година службе.

Миле Лазаревић је поставио питање помоћнику начелника Ивану Јовановићу о томе докле се стигло са утврђивањем чињеничног стања у вези притужби радница из Одељења за одржавање објекта на своје непосредне руководиоце (на веб сајту Синдиката је у више наврата писано о овој теми), као и да ли су предложене неке конкретне мере. Господин Јовановић је одговорио да је поступак при крају, да се већ назиру мере које ће он предложити Начелнику ПУ за град Београд као решење тренутне ситуације и унапређење функционисања  Управе за логистику уопште па самим тиме и у конкретном одељењу и одсеку, односно да ће доћи до неких кадровских промена.

Састанак је завршен у 11,30 часова констатацијом да је био користан али и недовољан због ограниченог расположивог времена начелника Милића, да треба убудуће одржавати редовне састанке и да је решење сваког проблема могуће у директном разговору без пуно формализма и дописивања. Начелник Милић се обавезао да ће увек наћи времена за сваки синдикат без обзира на то што му неки репрезентативни замерају што уопште разговара са, по њиховом мишљењу, „малим синдикатима“. Глишо Видовић му је саопштино да ССП у Нову Годину улази са бројем од преко 7.000 чланова, и да ћемо првог радног дана и званично започети радње ка утврђивању репрезентативности, али је и напоменуо да и наког тога, он лично нити ССП као организација никада неће заговарати став да руководиоци у Министарству треба да разговарају само са репрезентативним синдикатима с обзиром да би то била тешка дискриминација. Став и мишљење које заступа Синдикат српске полиције је да сваки синдикат улаже максимум у свом раду и да ради како најбоље зна и уме, а запослени су ту да цене свачији рад и залагање тако да ће том логиком бирати припадност синдикату.

 Служба за информисање


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ