Skip to main content

НАЈАВА: Ускоро интеграција два синдиката


1Београд, 04.11.2014. – Висока делегација из Јединственог синдиката полиције, на челу са председником Председништва Бојаном Цветковићем одржала је радни састанак са председником Глишом Видовићем и члановима Главног одбора Синдиката српске полиције.

Тема састанка била је интеграција Јединственог синдиката полиције (ЈСП) у Синдикат српске полиције. Тим поводом, двојца председника потписали су писмо о намерама.

Уочавајући потребу да се у интересу радника запослених у Министарству унутрашњих послова  Републике Србије, добије још један репрезентативан синдикат, Одлуком руководства, Јединствени синдикат полиције (ЈСП) и Синдикат српске полиције (ССП), потписују

ПИСМО О НАМЕРАМА

 Члан 1.

Руководство Јединственог синдиката полиције ће у периоду од 4. Новембра до 20. децембра спровести  поступак интеграције у Синдикат српске полиције.

Синдикати ће формирати радну групу која ће спровести поступак интеграције и коју ће чинити по три представника оба синдиката.

Члан 2.

Јединствени синдикат полиције ће у догледно време престати да постоји као правно лице .

Јединствени синдикат полиције ће позвати своје чланове да се упознају са Статутом ССП и потпишу нове приступнице и на тај начин приступе Синдикату српске полиције

Члан 3.

Након спроведеног поступка интеграције, Синдикат српске полиције ће у разумном року, одржати Изборну Скупштину на којој ће право учешћа и кандидовања имати сви новопридошли чланови.

Члан 4.

Ступањем у Синдикат српске полиције бивши чланови Јединственог синдиката полиције остварују право да узму  учешће у раду свих органа Синдиката српске полиције у складу са Статутом и актима Синдиката српске полиције, уз могућност да бирају и буду бирани.

Члан 5.

Започете активности које су покренуте  у оквиру Јединственог синдиката полиције наставиће се да спроводе у оквиру Синдиката српске полиције у складу са Статутом ССП и Материјално-финансијским правилником ССП.

У Београду, 4. новембра 2014. године.

 

Јединствени синдикат полиције
председавајући Председништва  
Бојан  Цветковић       

Синдикат српске полиције
председник
Глишо  Видовић

 SCAN_20141104_172634362


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ