Skip to main content

Нећемо се, ваљда, држати закона ко пијан плота?


У сенци управо одржаних избора, али и уз свестан изостанак јавне промоције, Влада Републике Србије усвојила је 17. марта 2017. године Уредбу о начину спровођења дисциплинског поступка у Министарству унутрашњих послова, којом се ближе уређује поменута материја.

Можемо и занемарити чињеницу да је ова уредба скоро па непотребна, да ову материју у довољној мери уређују већ постојећи прописи, али не можемо да не приметимо једну од новина које нам она доноси у члану 13. којим се одређују критеријуми за избор чланова дисциплинске комисије:

Председник и члан већа Дисциплинске комисије из Министарства унутрашњих послова може бити запослени који:
1) има најмање пет година искуства у вођењу првостепеног дисциплинског поступка;
2) има најмање 10 година радног искуства у Министарству унутрашњих послова;
3) није дисциплински кажњаван.

Дакле, изостављен је услов који би гарантовао да „дисциплински судија“ буде правник! Шта рећи на такво решење осим да је равно катастрофи!? Већ можемо да замислимо на шта ће личити дисциплински поступци које буду водили људи који додира са правом немају, који су завршили неке техничке факултете, па још приватне!

За разлику од министра унутрашњих послова и већине државних секретара у МУП, који никаквих додира са правом немају, чуди нас да је одлазећи председник Владе и будући председник Републике Александар Вучић пристао на овакво решење, с обзиром да је и сам правник. Или можда баш због тога, свестан свих мана таквог решења.

Јер ово само наизглед може да делује повољније по запослене. Свакако ће наши правни заступници доминирати знањем и стручношћу, али оправдано сумњамо да ће то знање имати ко да схвати и прихвати. Како неуком човеку указати на повреду поступка позивањем на одређену правну норму? Како му доказати заблуду или неодрживост неке одлуке?

Наравно, дисциплинске старешине без основног правног знања биће подложније притисцима и уценама надређених. Правник, ма колико под притисцима, постидеће се сам пред собом и никако неће пристати на баш све нелогичне предлоге, али човек који се на месту дисциплинског старешине нађе стицајем чудних, несретних околности – биће спреман на све!

Синдикат српске полиције се неће помирити са овом параправном уредбом и предузеће одговарајуће кораке ка њеном укидању пред Уставним судом. Нажалост, управо тај Уставни суд је оличење нерада и непоштовања своје улоге, али ми другу адресу немамо!

Уредбу можете погледати ОВДЕ

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

П.С. – Репрезентативне синдикате нисмо чули по овом питању, као уосталом и на тему свих других правилника и уредби којима нам послодавац кроји судбину!