Skip to main content

Обавештење члановима – „Мајске поплаве 2014“


Poplave
Преносимо обавештење које је дао Саша Симић – председавајући комисије за расподелу материјалне помоћи члановима ССП који су оштећени у мајским поплавама 2014. године

Поштоване колеге,
у име комисије која је формирана одлуком ГО за расподелу материјалне помоћи члановима ССП који су оштећени у мајским поплавама желим да вас обавестим о следећем:

До дана 01.08.2014 године на адресу централе ССП пристигно је укупно 37 поднетих захтева од стране наших колега синдикалаца.

Разматрајући пристиглу документацију утврђено је следеће:

 

Поднето захтева-УКУПНО 37
Захтеви који не садрже образац ССП 9
Захтеви који не садрже ЈМБГ 6
Захтеви који не садрже податак о чланству у ССП 37
Захтеви који не садрже податке о власнику домаћинства 33
Захтеви који не садрже податке о сродству са власником домаћинства 27
Захтеви који не садрже податке од комисије о процени штете 17
Захтеви који не садрже фотокопију ЛК 33
Захтеви који не садрже фотокопију текућег рачуна 33
Захтеви који не садрже податке о власнику моторног возила 2
Укупно комплетних захтева 1

 

Како би расподела помоћи колегама била потпуно непристрасна, фер и крајње коректна, комисија је на почетку рада одредила основне критеријуме за расподелу помоћи а који су прецизирани на следећи начин:

–          Утврдити чланство у Синдикату српске полиције (од када је наш члан – минимално три месеца у складу са Правилнико о материјално финансијском пословању ССП и да ли је на дан поплава био члан ССП)

–          Утврдити податак о власнику објекта који је наведен у документу или записнику комисије о процени штете (подношењем фотокопије ЛК и упоређивањем са адресом наведеном у извештају комисије из разлога да објективно исплаћујемо штету искључиво нашим члановима а не њиховој родбини)

–          Доставити уговор са станодавцем за оне који нису доказали сродство са власником објекта (како да знамо да је лице становало на наведеној адреси и страдало у поплавама ако се као власник јавља ујак, стрина, пријатељ, таст, ташта – има таквих случајева)

–          Доставити фотокопију саобраћајне дозволе за она лица која су пријавила штету од поплава на ПМВ (како утврдити податак да је баш наш члан власник ПМВ ако нема фотокопије саобрачајне дозволе поплављеног аутомобила)

–          Накнадно доставити оверену фотокопију извештаја локалне или републичке комисије о процени штете како би смо у другом кругу поделе помоћи процентуално исплатили остатак сходно извештају комисије

–          Доставити фотокопију текућег рачуна за сва она лица која нису поднела из разлога јер немамо податак на који рачун или у којој банци уплатити износ опредељеног новца

–          Након достављања наведене документације и закључења списка, свим колегама који испуњавају наведене критеријуме уплатити једнократну новчану помоћ у износу од 10.000,00 дин – линеарно свима на текуће рачуне.

–          Након достављања оверене фотокопије извештаја локалне или републичке комисије о процени штете где ће постојати податак о процењеној штети на објекту (на основу које је именовано лице поднено захтев републичкој комисији за поплаве и добило решење од истих) извршиће се расподела преостелих средстава сходно процентуалном износу штете – ткз. други круг помоћи на основу извештаја републичке комисије.

Узимајући у обзир све напред наведено комисија је доставила извештај секретаријату ССП са  захтевом да се у најкраћем року обавесте сви подносиоци захтева како би допунили своју документацију и испоштовали наведене критеријуме.

 

Свесни одговорности да су сакупљена средства солидарна помоћ преко 8.000 колега синдикалаца, не смемо дозволити ризик да ова строго наменска средства буду предмет разних видова злоупотребе, како индивидуалне тако и  групне, молимо вас за разумевање и стрпљење како би смо сви показали максималну солидарност и поштовање наведених принципа.

Овим путем апелујемо на подносиоце захтева да у најкраћем року допуне своје захтеве наведеном документацијом како би смо што пре уплатили прву траншу помоћи у износу од 10.000,оо дин. свим колегама који испуњавају услове.

Посебно желим да нагласим да је комисија једногласно донела наведене одлуке у складу са напред наведеним принципима и да је свој мандат потпуно непристрасно и без утицаја са стране успела да оправда.

 

Председавајући комисије

Саша Симић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ