Skip to main content

Обезбеђење ватрогасног дома у Нишу


СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НАЧЕЛНИК
– Предраг Марић
Предмет: Обезбеђење ватрогасног дома у Нишу
Поштовани,
Обраћамо Вам се у име чланова Синдиката српске полиције који су запослени у Сектору за ванредне ситуације и Нишу из следећих разлога:
Зграда ватрогасног дома у Нишу првобитно је била намењена искључиво за потребе Сектора за ванредне ситуације, али су временом у зграду смештене и друге организационе јединице као што су: СПИ Ниш, Одељење за организовани кримина, као и друге службе.


Планом обезбеђења објеката ватрогасног дома Управе за ванредне ситуације у Нишу 07/10 број 217-1040.1/11 од 15.12.2011. године, ватрогасни дом се обезбеђује 24 часа дневно тако што се дежурство врши на улазним вратима од 00:00 до 24:00 часа. Обавезе дежурног на вратима ватрогасног дома су да контролише улазак и излазак лица из објекта, утврђује идентитет лица која улазе у објекат и код кога долазе, издаје им идентификациону картицу и уписује у књигу евиденције, усмерава и информише странке, најављује странке, контролише улазак возила у двориште и начин паркирања, уписује податке о возилима која довози „паук“, о свим уоченим неправилностима обавештава шефа смене. Такође, дежурни врше и обезбеђење дворишног простора ватрогасног дома, обилази паркирана возила, на сваких 30 минута саопштава позицију на којој се налази и тренутно стање објекта, а о свим уоченим неправилностима радио везом обавештава телефонисту.
Сматрамо да је овакав начин обезбеђења објекта у супротности са одредбом чл.4. ст.2. тач.1. и 2. Закона о полицији.
Припадници Сектора за ванредне ситуације који раде на обезбеђењу ватрогасног дома немају статус овлашћених службених лица, нису овлашћени да носе оружје, нити да  врше легитимисања лица.
Посебно истичемо да се у двориште ватрогасног дома смештају и привремено  одузета возила, чије обезбеђење такође морају вршити припадници Сектора за ванредне ситуације. Због свега овога се дешавају готово свакодневно непријатне ситуације, на пример да овлашћена службена лица која улазе и излазе из објекта одбијају да буду легитимисани од стране припадника Сектора за ванредне ситуације.
Било је ситуација када су припадници Сектора за ванредне ситуације који обезбеђују улаз ватрогасног дома били принуђени да без овлашћења реагују и спрече бекство лица доведених у службене просторије од стране других организационих јединица МУП-а.
Посебно напомињемо да обезбеђење објекта врше искључиво припадници Сектора за ванредне ситуације, а не и припадници других служби који користе просторије ватрогасног дома у Нишу.
Због свега напред наведеног, молимо Вас да предузмете мере које су у вашој надлежности, те покушамо да решимо насталу ситуацију, а све у циљу обезбеђења законитог рада и поштовања прописа свих служби у оквиру МУП-а.
Број 1255-01/12
Ужице, 02.11.2012. године
Председник синдиката
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ