Skip to main content

Одговор Предрага Марића на претње секретару СГ Бор


Вашим актом под наведеним бројем обратили сте се Сектору за ванредне ситуације, указујући на примену Протокола о сарадњи и социјалном дијалогу потписаним између Министарства унутрашњих послова и Синдиката српске полиције.

Након сагледавања навода из достављеног акта, обавештавамо Вас о следећем. Сектор за ванредне ситуације као организациона јединица Министарства унутрашњих послова у оквиру својих надлежности и делокруга рада поступа у складу са свим општим и посебним актима Министарства. Како је поменутим Протоколом зајемчено поштовање људских, радничких и синдикалних права, равноправан и недискриминаторски положај припадника ваше синдикалне организације у односу на друге запослене, приликом премештаја или напредовања у служби, овај Сектор је у обавези да предвиђена права у потпуности поштује.

Сви наводи, изнети у допису, ће бити у потпуности испитани, и уколико се утврди да је било пропуста предузеће се све законом предвиђене мере.

С тим у вези наглашавамо да Сектор за ванредне ситуације уважава напоре које улажете у циљу побољшања положаја запослених у Министарству и овом Сектору.

С поштовањем,

ПОМОЋНИК МИНИСТРА НАЧЕЛНИК СЕКТОРА
Предраг Марић

Повезани текстови: Предрагу Марићу: Зашто се прети и застрашује Драган Крстић секретар СГ Бор? 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ