Skip to main content

Одржан састанак са Предрагом Марићем


На састанку представника Синдиката српске полиције и Сектора за ванредне ситуације, усагласили смо ставове и дошли до заједничког решења у вези приправности ватрогасаца-спасиоца. Договорено је да се усаглашени текст депеше пошаље у Кабинет министра на одобрење.

Поштовани министре Дачићу,
Представници Синдиката српске полиције одржали су 19.11.2012.године радни састанак са представницима Сектора за ванредне ситуације.
Једна од тема је била и приправност радника ватрогасно-спасилачких јединица у Сектору за ванредне ситуације. Начелник Сектора Предраг Марић, помоћник Ђорђе Бабић и начелник Управе за ватрогасно- спасилачке јединице Горан Николић, са представницима   ССП усагласили су текст депеше коју планирамо да упутимо на терен. Депеша је усклађена са  Законом о полицији, Правилником о платама запослених у Министарству унутрашњих послова и Посебним колективним уговором за полицијске службенике. Текст депеше проучили су правници Сектора за ванредне ситуације и Синдиката српске полиције који нису имали примедбе.


Молим Вас да што хитније одобрите усаглашени текст депеше како би се проследила на терен:
Ради обезбеђења неопходног степена оперативности ватрогасно спасилачких јединица, потребно је убудуће у писаној форми налагати приправност припадника тих јединица. Приправност је потребно налагати и за руководиоце у ватрогасно спасилачким јединицама. Запослени којима је наложена приправност дужни су да у периоду у коме су приправни буду доступни и спремни да се одмах по позиву јаве у ватрогасно спасилачку јединицу ради преузимања дужности. Запослени коме није наложена приправност нема обавезу доласка на рад ван радног времена. За време проведено у стању наложене приправности запослени има право на додатак на плату у складу са Правилником о платама запослених у Министарству унутрашњих послова. Писани налог потребно је уручити запосленима а распоред приправности истаћи на огласној табли.“
 С поштовањем,

 Председник синдиката
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ