Skip to main content

Одржан састанак са Управом граничне полиције


На захтев Синдиката српске полиције 21.01.2013. године, од 11:00 до 13:40 часова, одржан је радни састанак са представницима Управе граничне полиције. Делегацију УГП чинили су Начелник управе, генерал Ненад Бановић и официри УГП Ристовић, Васковић, Блануша и Филиповић.

Делегацију ССП предводио је председник Глишо Видовић са радницима ове управе: Иваном Стојанов, Радославом Мијатовићем, Небојшом Симјоновићем  и портпаролом ССП Драганом Жебељаном.

Теме састанка биле су:

1.  Поштовање закона и ПКУ;

 • Проблем са игнорисањем синдикалних активиста ССП од стране Регионалних центара;
 • Неодговарање РЦ према Р.Хрватској на акта СГП  Шид;
 • Проблематика прековременог рада због недостатка људства у УГП;
 • Немогућност коришћења пауза по патролним налозима за раднике на ОБДГ ;
 • Проблеми приликом исплате девизних дневница, за раднике УГП који су учествовали у „акцијама“ организованих од стране ЕУ и осигурање радника приликом одласка на исте;

2. Потреба за обуком граничне полиције;

 • Семинари који се организују унутар УГП, али за све раднике;
 • Курсеви за ПДЗ контролу;
 • Шифре за све пол.службенике, за рад на свим апликацијама;

3. Организација рада;

 • Проблем депеша;
 • Проблем наметања интерних евиденција  СГП Прешево;
 • Проблем недостатака радника за одржавање хигијене;

4.  Услови рада

 • Недостатак тоалета;
 • Недостатак пијаће воде;
 • Недостатак електричне енергије;
 • Недостатак опреме;
 • Недостатак људства;
 • Недостатак објеката и неусловност;
 • Проблем неисправних рампи;
 • Недостатак личне опреме полицајаца (средства за везивање, лампе…..).

У циљу чувања националне безбедности и интереса државе, а због осетљивости проблематике државне границе,  изнећемо само следеће:

У уводној речи, Начелник УГП Ненад Бановић поздравио је присутне и показао жељу да се изнети проблеми реше и сарадња унапреди. Као један од основних проблема навео је недостатак од око 900 полицајаца граничне полиције као и око 40 радника на одржавању хигијене у објектима. Такође, евидентан је недостатак средстава у буџету тако да у скорије време УГП није у могућности да изврши адекватно опремање објеката и створи боље услове рада запосленима.

На састанку је договорено да УГП у току дана распише депешу којом ће обавестити старешине да су у обавези да синдикалне активисте приме на разговор (рок 7 дана) у циљу решавања текућих проблема.

УГП се обавезује да ће на наредном састанку са Представницима МУП Републике Хрватске покушати да договоре, да радници РЦ према Р.Хрватској могу у униформи да прелазе преко територије Р.Хрватске, како би у великој мери смањили пут којим прелазе до доласка на ГП.

Официри УГП ће са Рајком Средојевићем и Иваном Стојанов активистима ССП извршити обилазак терена које покрива РЦ према Мађарској у циљу решавања проблема и увида у условност рада запослених.

Од Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова ће се затражити одговор на начин регулисања осигурања запослених у МУП при одласку на службени задатак у иностранство, с обзиром да УГП нема одговоре на постављена питања.

УГП ће у наредном периоду наћи решење у циљу смањења писања интерних евиденција како би се избегло дуплирање евиденција, а све у циљу растерећења својих радника.

УГП је дала налог да се неисправне рампе на граничним прелазима поправе и ставе у функцију, посебно рампа на ГП Стрезимировци.

Остале теме и резултате постигнутог, због осетљивости и проблематике како контроле тако и обезбеђења државне границе, нећемо јавно објављивати.

Портпарол ССП
Драган Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ