Skip to main content

Одржан састанак са Вишим јавним тужиоцем у Ужицу


Делегација ССП иницирала је и одржала радни састанак 28.10.2013. године у службеним просторијама ВЈТ у Ужицу. Ра разговору су присуствовали: Виши јавни тужилац Љубиша Драгашевић, председник СГ Ужице Лазар Ранитовић, председник СГ Ариље Драган Ристановић и правни заступник ССП адвокат Владимир Радовановић.

Тема састанка: – Поступање јавних тужилаца у смислу процесуирања полицијских службеника којима је у примени полицијских овлашћења оправдана употреба средстава принуде, а против којих грађани према којима је вршена примена средстава принуде подносе кривичне пријаве.

Представници Синдиката су аргументовано образложили став да нема никаквог оправдања да се у таквим случајевима процесуирају полицијски службеници који су имали примену средстава принуде, будући да је та примена оцењена оправданом у складу са одредбама Закона о полицији. Изнето је мишљење да у таквом случају одговонрост може сносити једино онај овлашћени старешина који је оправдао употребу средстава принуде – наравно уколико би се доказало да је тиме хтео да прикрије прекорачење овлашћења од стране полицијског службеника.

Посебно је указано на акутан проблем да се полицијски службеници осећају крајње незаштићено због таквих случајева, и да постоји оправдана опасност да они неће смети да обављају свој посао управо из страха да ће након употребе средстава принуде, чак и у случајевима кад је то оцењено као оправдано, доћи у ситуацију да буду кривично процесуирани, и то од стране тужилаштва.

Виши јавни тужилац Драгашевић је начелно прихватио став представника ССП као логичан и оправдан. Истакао је да ће на првом наредном колегијуму са свим тужиоцима који су под његовом надлежношћу обавити разговор на ову тему и указати на изнети проблем, те да ће по праву службеног надзора проверити све случајеве који су евентуално у току.

Посебно је упознао синдикалце да су тужиоци дужни по закону да приме кривичну пријаву коју поднесе било који грађанин, али је навео да је сада у примени нови ЗКП – који даје пуно овлашћење тужилаштву да изврши све провере поводом поднете кривичне пријаве, те да више ’’оштећени’’ нема могућност преузимања кривичног гоњења као супсидијарни тужилац (какав је случај био до сада), већ да само може уложити приговор на одлуку о одбацивању кривичне пријаве, те да коначну одлуку по том приговору доноси Виши тужилац.

У том смислу, добили смо чврсто уверавање да убудуће сигурно неће бити могуће да се процесуирају овакви случајеви уколико се проверама навода из кривичне пријаве утврди да је она неоснована.

Председник СГ Ариље
Драган Ристановић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ