fbpx
Skip to main content

Пасивно дежурство се плаћа – део депеше Сектора за ванредне ситуације


Синдикат српске полиције, добио је одговор од Сектора за ванредне ситуације на наш ранији допис.
Одговором је прецизирано да је дежурство ван радног времена, додатно оптерећење на раду и да запослени има право на додатак на плату10% од основне плате.
Допис можете прочитати кликом на фотографију.

Управе и одељења за ванредне ситуације
(свима)
-начелнику-
Дежурство ван радног времена и приправности, уређено је одредбом члана 147а став 1. тачка 5. подтачка 4. Закона о полицији, којом је прописано да запослени има право на додатак на плату за додатно оптерећење на раду за дежурство ван радног врeмена (приправност) – 10% од основне платe као и чланом 27. Посебног колективног уговора за полицијске службенике, расписом Сектора финансија  људских ресурса и заједничких послова 06/1 број 73/12 од 13.01.2012. године. у делу који се односи на дежурство ван радног времена (приправност), објашњена је обавеза запосленог да се по налогу руководиоца, у одређеном временском периоду ван радног времена, на радном месту (када се ради о дежурству) или ван радног времена (када се ради о приправности) налази у стању сталног потребног степена спремности и доступности која омогућава правовремену интервенцију, радњу. контакт или сличну активност у циљу отпочињања обављања или завршетка посла уколико се за њим укаже потреба.
За рад у овом режиму рада овим запосленима се рачуна увећана зарада у висини од 10% основне плате сразмерно броју остварених сати у овом режиму рада. Ово значи да овај додатак номинално износи 10% вредности радног сата основне плате. Имајући у виду наведено, за дежурство ван радног времена, које представља додатно оптерећење на раду, запослени има право на додатак на плату 10% од основне плате. Предуслов за остварење овог права представљају чињенице да је овај вид оптерећења на раду – дежурство ван радног времена одређен планом и програмом рада (распоредом рада), да се као такав упише у временик рада и да се не ради о категорији сталне доступности.“

ПОМОЋНИК МИНИСТРА
НАЧЕЛНИК СЕКТОРА
Предраг Марић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ