Skip to main content

ПЕНЗИОНИСАЊЕ – ТРАЖИМО ХИТНУ РЕАКЦИЈУ НАДЛЕЖНИХ


Ужице, 05.10.2020. године – Поводом мишљења помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања г-дина Зорана Милошевића, a у вези са применом члана 79. Закона о ПИО, председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је допис начелнику Сектора за људске ресурсе, госпођици Катарини Томашевић. Преносимо Вам садржај дописа:

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

  • начелнику, г-ђици Катарини Томашевић

Поштована,      

Oбраћамо Вам се ради хитне рекације поводом спорног тумачења дописa помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања г-дина Зорана Милошевића a у вези са применом члана 79. Закона о ПИО.

Наиме, наведено мишљење налаже да одређена категорија осигураника ( овлашћена службена лица са бенефицираним радним стажом) уколико не испуњавају услове у погледу старосне границе и радног стажа, губе право на увећање укупног износа пензије од 20%.

Обзиром да је интерес Министарства унутрашњих послова уско повезан са интересима запослених у погледу остваривања права из пензијског-инвалидског стажа,  потребно је да се у координацији са Дирекцијом полиције и Кабинетом министра правовремено реагује уз јасно сагледавање правних могућности и предузимању  неопходних мера и радњи.      

Нажалост, полицијска професија је често проткана многим нелогичностима које најчешће иду на штету запослених па тако  очекујемо да се настави и  у будућности, и да бенефицирани радни стаж полако али сигурно губи своју сврху и смисао.

С поштовањем, 

          

ПРИЛОГ: – Допис Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за пензијско инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштитуз број 011-00-00335/2020-07

Председник Синдиката српске полиције
Лазар Ранитовић 

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ