Skip to main content

Пети месечни састанак у Кабинету


Београд, 10.5.2017. године, – Одржан је пети редовни месечни састанак у Кабинету министра. Радном групом је председавао државни секретар Милосав Миличковић а испред синдиката учешће су узели председник Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић и члан Главног одбора синдиката Дарко Оцокољић.

У уводном делу састанка размењено је неколико реченица у којима су секретар Миличковић и председник Ранитовић изнели два различита виђења једностраног раскидања Споразума о сарадњи исоцијалном дијалогу. Господин Миличковић је рекао да је споразум био израз добре воље послодавца, али да није испунио његова очекивања, т.ј. послодавац је на становишту да није било искрене сарадње од стране ССП. Председник Ранитовић се сложио да искрене сарадње заиста није било у последње време али одбацио кривицу ССП већ узрок несарадње види у одсуству добре воље послодавца да решава проблеме запослених, истакавши да у последње време постоји јасна опструкција нашег рада, а у корист једног репрезентативног синдиката који се, као добар партнер послодавца, суочава са незадовољством свог чланства и истовременим падом броја чланова који је незадржив.

Потом смо прешли на рад по предложеним тачкама:

  • Петиција Синдиката српске полиције

Господин Миличковић је одбио да на ову тему разговарамо јер Радна група нема мандат и јер се ми у њој обраћамо Народној Скупштини а не МУП. Овакав став је донекле разумљив јер се у петицији траже неке законске измене, што само потврђује наше мишљење да министраство није надлежно да одлучује о примени или непримени чл. 172 Закона о полицији и да је заиста потребно његова измена у Скупштини Србије и да слање било какве депеше по том питању није адекватна реакција већ замагљивање суштине.

С друге стране, петицијом су обухваћена и нека питања која јесу у надлежности ове Радне групе те овакво одбијање и самог разговора о њој говори у прилог нашој тези о одсуству правог социјалног дијалога, као и о томе ко га у ствари избегава.

Упркос оваквом ставу, из излагања чланова Радне групе, закључули смо да је петиција већ дала неке резултате јер ће се врло брзо у скупштинској процедури наћи Предлог измена закона о полицији којим ће бити обухваћени наши захтеви, међу којима најбитнији чл. 172 (претпоставка невиности) и члан у вези са накнадом путних трошкова. Такође, коначно ће време проведено у путу током посебног службеног задатка бити урачунавано у редовно радно време.

  • Посебна накнада за рад са мигрантима

Последњом од неколико измена у низу, Одлуке о посебној накнади за рад у посебно отежаним уловима дошло се до укидања такве накнаде за неке од категорија запослених који раде у тим условима. Са једног од услова којим је, до сада, испуњаван услов за добијање накнаде „да то није редован рад већ посебно ангажовање“, прешло се на услов „да се у тим условима проведе непрекидно најмање 24 сата“! Тиме је право на накнаду укинуто свим радницима са тих подручја и преостало само полицијским службеницима који бивају упућени на вишедневни рад на терену из других организационих јединица.

Таквом одлуком нисмо задовољни јер искључује наканду људима који заиста раде у отежаним условима како се у називу одлуке и каже, али схватамо интенцију послодавца да трошкове ангажовања максимално умањи.

Али никако не схватамо, у склопу умањења трошкова, опстанак посебне накнаде за старешински кадар смештен у базама у Нишу и Куршумлији, који осим спорадичног обиласка запослених немају било какав додир са илегалним мигрантима. Добија се утисак да министар није добио потпуне информације о томе ко шта ради и на ком терену, или пак, да сам назив одлуке више није одговарајући – јер посебна накнада не следи свима за рад у посебно отежаним условима са илегалним мигрантима, већ следи за вишедневни рад на терену!

  • Питање запошљавања бивших колега са територије КиМ

Представници ССП подсетили су на чињеницу да је на основу уредбе Владе РС колегама са пребивалиштем на подручју АП КиМ престао радни однос у МУП-у без могућности премештаја у неку од организационих јединица у унутрашњости Р. Србије, те да су још увек у току поступци пред надлежним судовима по тужбама тих колега. Оспореном уредбом су укинута и радна места на којима су те колеге биле распоређене.

Међутим, ССП је дошао до података да је А.Ђ. (1993) у марту текуће, 2017. године запослен у ПУ Гњилане на радном месту полицајца (ССС).

Имајући ово у виду намеће се логично питање: Како је могуће запослити било кога на радна места која су укинута, а посебно имајући у виду уредбу о забрани запошљавања?

Господин Миличковић је одговорио да је именовани запослен на слободно радно место и то из разлога што је реч о лицу које је студирало на КПА са којим је МУП имао закључен уговор о обавезном запошљавању по месту пребивалишта.

На питање зашто на слободно радно место није запослен неко од колега са подручја КиМ који су отпуштени, посебно имајући у виду њихово дугогодишње искуство у раду, нисмо добили одговарајући одговор, јер је господин Миличковић тврдио да Радна група нема мандата за решавање питања колега са подручја КиМ који отпуштени из МУП-а у складу са потписаним Бриселским споразумом.

    犀利士
    y;“>

  • Омогућавање откупа станова у јавној својини датих на коришћење

Генерални секретар ССП Виктор Ратковић подсетио је присутне да се ССП још крајем прошле године обраћао МУП-у, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Влади РС и председнику државе захтевајући да се из Предлога закона о становању и одржавању зграда не уклањају чланови 153, 154. и део члана 152, а који се односе на питање права откупа станова у јавној својини и којима би се омогућило да велики број полицијских службеника коначно стекне свој кров на главом, тако што ће им се омогућити да откупе станове који су им дати на коришћење у складу са позитивноправним прописима, а након спроведених јавних конкурса.

Међутим, иако смо тада и од стране МУП-а и од стране Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре добили чак и писани одговор да се слажу са нашим захтевом, овај закон је усвојен без предметних одредби. Тада је речено да ће се откуп станова уредити уредбом. Међутим, због одлуке Уставног суда уређивање ове материје уредбом више није могућа опција.

Ратковић је стога представницима Радне групе поставио питање: када и на који начин ће се решити проблем ових колега и предложили да се крене у процедуру измене предметног закона?

Државни секретар Миличковић је још једном указао да разуме проблем које део колега има и да је МУП и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у потпуности сагласно са предлогом ССП, те да ће у наредном периоду, без могућности прецизирања времена, започети процедура измене предметног закона у том смеру, за шта је већ формирана радна група која ће израдити предлог измене Закона о становању и одржавању зграда.

  • Јубиларне награде за колеге из бивших република СФР Југославије

Заменик председника ССП Миле Лазаревић је указао на проблем одређеног броја полицијских службеника који су током деведесетих година из бивших република СФРЈ дошли у Р. Србију и наставили радни однос у МУП-у РС и којима се приликом остваривања права на јубиларну награду не урачунава радни стаж остварен у тим републикама на претходним радним местима полицијских службеника.

Лазаревић је подсетио да је Р. Србија следбеница СРЈ, а СРЈ следбеница СФРЈ, те да је тим колегама послодавац увек био исти, те да колегинице и колеге не смеју трпети због некаквих компјутерских програма и апликација, захтевајући да се ова грешка најскорије исправи и да се запосленима омогући да на основу фактичког радног стажа уживају сва права загарантована законима и ПКУ, па и право на јубиларну награду.

Са овим захтевом се сагласио помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе Драган Цветковић саопштивши да ће ове грешке бити отклоњене и да ће свим запосленима који испуњавају услове за исплате јубиланих награда оне бити исплаћене, независно од тога да ли су свој радни век полицијског службеника провели само у оквиру МУП-а Р. Србије или у оквиру држава претходница, уз услов да је тај стаж остварен пре датума званичног отцепљења тих република.

  • Дисциплинске пријаве против саобраћајних полицајаца у ППУ Нови Пазар

Приликом контроле радници СУК су у ППУ у Новом Пазару уочили неправилности у вези са алкометрима које су користили саобраћајни полицајци у Новом Пазару и Сјеници. Пропуст се састојао у томе што су коришћени алкометри којима је истекло решење о баждарењу, из ког разлога се подаци о алкохолисаности возача који су тестирани не могу користити у судским поступцима.

Председник ССП Лазар Ранитовић је тражио објашњење због чега су против полицијских службеника покренути дисциплински поступци уколико они нису располагали подацима о истеку важења решења о баждарењу алкометара?

Заменик начелника Управе полиције, господин Дејан Јоксимовић, је одговорио да је поступајућим полицијским службеницима тај податак био познат из разлога што се приликом укључивања алкометра на екрану очитава податак о томе колико још времена важи тзв. калибрација, те да су сви полицијски службеници који су их користили знали да им је калибрација истекла и да се они више не могу користити.

Ранитовић је указао да је податак о времену истека решења о баждарењу био познат и целокупном старешинском саставу СПИ, почев од заменика и помоћника командира, преко командира, па све до начелника, те да се против свих у ланцу (све до одговорних у самом врху УСП) покрену дисциплински поступци, а не само против обичних извршилаца, за шта смо добили уверавања да ће дисциплински поступци бити вођени против свих у ланцу одговорности без обзира на чин и функцију.

Ранитовић је напоменуо да ће ССП помно пратити ток свих ових дисциплинских поступака и по потреби реаговати.

Међутим, након састанка са Радном групом од наших чланова и активиста из Новог Пазара и Сјенице смо добили податак да је тачно да се приликом укључивања алкометра на екрану очитава податак о томе колико још времена важи тзв. калибрација, међутим да се подаци о истеку калибрације које је очитавао алкометар и подаци из решења о баждарењу нису поклапали, већ да су алкометри очитавали да је преостао још одређен број дана до истека калибрације, а да је, према решењима о баждарењу, калибрација истекла. Такође, полицијски службеници нису имали увид у решења о баждарењу, нити се на алкометрима налазила налепница са податом о датуму истека калибрације, већ само налепница са податком о броју решења о баждарењу и години истека калибрације.

Имајући у виду те нове податке, ССП ће захтевати од СУК-а да изврши додатне провере и правилно утврди чињенично стање, јер је очигледно да одговорност полицијских службеника који су користили алкометре није постојала. Уколико се СУК и МУП оглуше о овај захтев, ССП ће својим члановима пружити сву потребну правну помоћ и побити оптужбе на рачун наших колега.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић