Skip to main content

Питамо генерала Стевана Бјелића: Да ли је предлог систематизације при завршетку?


Начелнику – Стевану Бјелићу

ПРЕДМЕТ:  Измена систематизације за ПУ за град Београд

 Уважени господине Бјелићу,

 Синдикат српске полиције пружио је подршку Вашем настојању да се измени систематизација Полицијске управе за град Београд на чијем сте челу. То су подржали и директор полиције Милорад Вељовић и државни секретар Вања Вукић.

Ваша дугогодишња напредна визија да се унапреди и осавремени постојећи део систематизације који се односи на ПУ за град Београд у оквиру Дирекције полиције слаже се и са ставом и визијом Синдиката српске полиције с обзиром да је уочено да је стара систематизација незадовољавајућа и да се мора мењати,  односно прилагодити проблематици новог времена и савременог друштва.

 Као што знате, постојећи предлог који нам је достављен, једним делом није био рађен по шаблону нове систематизације те смо због тога иницирали састанак 27.03.2013.године. Састанак је требао да буде техничког карактера како би се Вашим сарадницима дали нови параметри за прилагођавање систематизације који смо добили од дирекције полиције и  ПУ за град Београд.

Као што знате, директор полиције Милорад Вељовић и државни секретар Вања Вукић очекују од Вас односно ПУ за град Београд, да изврши техничку коректуру и технички ускладе већ предати предлог систематизације како би се слао на реализацију.

 Ви знате, да је Синдикат српске полиције после стручне анализе измена у предлогу систематизације прихватио Ваш предлог да се ИЈ 92  због сложености и особености организације посла издвоји од дежурне службе и непосредно веже за Биро начелника, да се реши статус и коефицијент Бригаде полиције а у складу са обећањем министра, да се и друге службе у оквиру ПУ за град Београд подигну на виши ниво због особености проблематике посла и терена и да сте за то добили нашу подршку и помоћ. Међутим, и даље је нејасно зашто и после два месеца службе на чијем сте челу нису извршиле техничко усклађење предлога систематизације и зашто о свему овоме нисмо обавештени?

 Искрено верујемо да сте још увек при истом ставу, и да као професионалац настојите да Вашим залагањем допренесете побољшању статуса запослених, да се не осврћете на дневно политиканство и да радите у интересу општег добра уместо личног.

 Такође желим да Вам скренем пажњу да се у предлогу новог Правилника о униформи случајно или намерно десило да су ознаке припадности са рукава униформи ИЈ92 и Полицијске бригаде изостављене.

 Став Синдиката српске полиције по овом питању је јасан а то је да све јединице полиције у Србији (осим специјалних) треба да буду идентичне и да се не разликују, а да се разлике једино требају огледати у ознакама јединица и њиховој припадности. Верујем да то као професионалац и Ви сагледавате  и да ће те овај став подржати.

 Управо због тога, молим Вас да по овој теми интервенишете ка Дирекцији полиције с обзиром да је то у Вашој надлежности и да то од вас запослени очекују.

 Господине Бјелићу, протеклих година важили сте за професионалца напредних схватања и јасне визије,  полицијски службеници су то увиђали, верујемо да се од тада до данас ништа није променило и да остајемо на истом курсу спремни да заједнички одбранимо заједнички издефинисане циљеве а све у корист запослених у ПУ за град Београд.

 С поштовањем,

Председник синдиката
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ