Skip to main content

Питања послодавцу у вези услова рада у објектима које користимо


Синдикат српске полиције упутио је данас захтев Министарству унутрашњих послова и затражио одговоре на следећа питања:

  1. Који су то објекати које користи МУП Србије за своје потребе а који немају обезбеђен санитарни чвор за запослене који у њима раде или бораве. Доставити списак објеката са адресом и број људи који борави у њима по сваком објекту.
  2.  Који су то објекати које користи МУП Србије за своје потребе а који немају обезбеђену пијаћу воду за запослене који у њима раде или бораве. Доставити списак објеката са адресом и број људи који борави у њима по сваком објекту.
  3. Који су то објекати које користи МУП Србије за своје потребе а који не испуњавају основне услове за рад запослених који у њима раде или бораве. Доставити списак објеката са адресом и број људи који борави у њима по сваком објекту.
  4. Који су то објекати које користи МУП Србије за своје потребе а који су изграђени или у себи имају азбест (зидови, таванице, под) а запослени у њима раде или бораве. Доставити списак објеката са адресом и број људи који борави у њима по сваком објекту.

СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ