Skip to main content

Полицајци пили неисправну воду са бактеријом Ешерихија коли!!!


Синдикална група Ужице – Синдиката српске полиције, захтевала је од Завода за јавно здравље Ужице да изврши испитивање воде за пиће на пункту Котроман тј. Граничном прелазу Котроман ка Босни и Херцеговини.

Према извештају о испитивању воде за узорак бр. 0908/В од 06.03.2013.годин, резултат физичко-хемијског  испитивања, према хемијском налазу, вода одговара прописима Правилника (Сл.Лист СРЈ 42/98).

Према резултатима макробиолошког испитивања, у води су пронађене бактерије Escherichia coli и Citrobacter sp и таква вода за пиће НЕ ОДГОВАРА  према прописима  Правилника (Сл.Лист СРЈ 42/98).

Према налазима о хигјенској исправности воде, на основу резултата лабораторијских истраживања вода за пиће је НЕИСПРАВАНА са аспекта испитиваних параметара, сагласно Правилнику о хигјенској исправности воде за пиће.

Овим чином  бриге за здравље свих запослених на ГП Котроман, где је утврђена неисправност воде за пиће,  Синдикат српске полиције показује бригу о здрављу колегиница и колега који свакодневно раде и пију воду која је заражена бактеријама Escherichia coli и Citrobacter sp. На жалост, послодавац који је о овим стварима требао да брине, још једном је пао на испиту заштите здравља на раду.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ