Skip to main content

Портпарол ССП без решења о плаћеном одсуству ради сидникалног радаКабинет министра
–          заменику шефа кабинета
Сектор за ванредне ситуације
–          начелнику
Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова
–          начелнику
Сектор унутрашње контроле
–          начелнику
Ургенција на предмет: Издавање решења за плаћено одсуство ради синдикалног рада
Поштовани,
Крајем прошле године 01.12.2011.године упутио сам допис број 54и/011 ради регулисаног плаћеног одсуства ради синдикалног рада (копија у прилогу).

После пар месеци, упутио сам допис 48и/012 од 16.03.2012.године у којем сам доставио Изјаву о броју чланова у Синдикату српске полиције број 862-01/12, од 13.03.2012.године ради издавања решења о плаћеном одсуству, сходно члану 212. Закона о раду.
И после пола године, одговора на оба дописа нема.  Нити је и један акт упућен у вези евентуалних недостатака које треба исправити или одговора да постоје неке евентуалне законске сметње.
Оваквим несавесним радом задуженог или задужених радника МУП, непосредно се сречава синдикални рад, мене као синдикалног активисту, шефа службе за информисање и портпарола Синдиката српске полиције.
Ћутањем администрације озбиљно се крше моја људска и синдикална права која су регулисана Законом о раду и Изменама и допунама закона о полицији.
Несавесним радом одговорних у МУП, сматрам да је дошло до тешке повреде службене дужности која се односи на несавестан и немаран рад или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен а то што је проузроковало штетне последице по мене лично и овај Синдикат.
Такође, створили су се сви услови за подизање кривичне пријаве по члану 361. несавестан рад у служби или Члана 359. Злоупотреба службеног положаја Кривичног законика Републике Србије.
С тим у вези, очекујем издавање Решења у сврху регулисања плаћеног одсуства а против несавесних радника МУП који су ми ускратили право синдикалног деловања одговарајућу санкцију.
С поштовањем,
Портпарол
Синдиката српске полиције
Драган   Жебељан
Број:  83и /012
Београд, 04.06.2012.године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ