Skip to main content

Потврђено! Незаконито је привремено задржавање и одузимање личних докумената при уласку у објекте МУП!


Мишљење Повереника стр.1

Синдикат српске полиције обратио 04.04.2013. године служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и затражио мишљење и став у вези са задржавањем личних докумената при улазу у поједине објекте, односно принудном остављању личних карата код радника обезбеђења.

Поводом ове теме, Повереник је формирао предмет бр. 164-00-00184/2013-07 и дао  мишљење које у текстуалном делу, делимично преносимо. За детаљније прочитајте допис који се налази на фотографијама.

Мишљење Повереника стр.2

Службено лице у јавном или приватном сектору, може ради заштите имовине, живота, физичког интегритета лица, вршити идентификацију лица путем увида у лични документ са сликом, који је издат од надлежног државног органа (лична карта, пасош и др.) и може да препише податке лица (име, презиме, број и врсту личне исправе, адресу пребивалишта или боравишта, време и разлог уласка и изласка), али не и да задржава лична документа, уколико уколико за такву правну меру нема законског основа.

Пракса задржавања личних докумената код обезбеђења , је потенцијално опасна, јер постоји могућност злоупотребе личних података грађана.

Допис који је Синдикат српске полиције упутио Поверенику и затражио мишљење можете погледати на ОВОМ линку.

Овим путем обавештавамо све грађане и запослене да не остављају своје личне карте при улазу у било који објекат који обезбеђују полицијски службеници или приватно обезбеђење, јер је то противзаконито. Радници на обезбеђењу мог вршити легитимисање али не и задржавање личних докумената!

У наредном периоду ССП ће сагледати могућност подизања кривичних пријава за незаконито поступање и за злоупотребу службеног положаја официра који су наредили незаконито поступање полицијским службеницима који врше обезбеђење објеката МУП.

Служба за информисање ССП


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ