Skip to main content

Повисити посебну накнаду на 2.400,00 динара!


Ужице, 21.10.2016. године, – Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је допис министру унутрашњих послова са захтевом за измену његове Одлуке о висини накнаде за полицијске службенике ангажоване у вези са мигрантском кризом и на подручју Копнене зоне безбедности на административној линији са Косовом и Метохијом.

Захтевали смо отклањање својеврсне дискриминације у односу на припаднике Војске Србије након што се појавила информација да је за војнике повишен износ накнаде за рад на терену. Тражимо само да исти рад буде једнако и вреднован.

Допис преносимо у целости:

Поштовани господине министре,

Обраћамо Вам се захтевом да измените своју одлуку којом је утврђена посебна накнада за рад у отежаним условима за запослене у МУП-у ангажоване на пословима миграције и миграната, тј. оних који су овим поводом ангажовани на подручју Копнене зоне безбедности према АП Косово и Метохија, као и на подручју одлуком утврђених пограничних општина према Бугарској, Хрватској и Мађарској, на тај начин што ћете износ посебне накнаде повисити са садашњих 1.800 на 2.400 динара, а што је 1.10.2016. године већ учињено за припаднике Војске Србије ангажоване на истим пословима.

С обзиром на чињеницу да припадници МУП-а и Војске Србије заједно обезбеђују државну границу према Македонији и Бугарској у удвојеним патролама, неприхватљиво је и штетно стварати јаз и антагонизам између припадника два најзначајнија носиоца физичке силе наше земље – војске и полиције, на тај начин што бивају различито плаћени за обављање истих послова и задатака. Уколико би се постојеће стање задржало верујемо да би морал припадника МУП-а значајно опао, што би се сасвим сигурно неповољно одразило на безбедност наше земље и грађана. Уз то, највећи део припданика МУП-а налази се у све тежој материјалној и породичној ситуацији, и који често код куће остављају породице са минималним новчаним средствима у потпуној неизвесности док се 15 дана налазе на терену. Ако се осврнемо и на (не)услове у којима већина њих борави на тим теренима, онда је оваква дискриминација у погледу разлике у износу посебне накнаде, за њих само још један додатни и материјални и психолошки ударац.

Верујемо да ћете схватити да овај допис није само наш апел, већ истовремено вапај запослених у министарству којим руководите, те да ћете у потпуности разумети њихову тешку ситуацију у којој се налазе и, у складу са тим, изменити предметну одлуку у погледу висине износа посебне накнаде и на тај начин омогућити да запослени у МУП-у ангажовани на наведеним подручјима и пословима буду једнако третирани као и запослени у Војсци Србије, тј. да за једнак рад добију једнаку зараду, а што је у складу и са тежњама и политиком Владе Републике Србије.

С поштовањем,

                                                                                                                                        Председник
Лазар Ранитовић