Skip to main content

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПОНАШАЊА И ЛИЧНОМ ИЗГЛЕДУ


Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић донео је Правилник о начину понашања и и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова. Правилник је изашао у Службеном гласнику РС, број 13 од 14.2.2018. године.

Реч је о веома битном подзаконском акту чије доношење је утврђено новим Законом о полицији, а Синдикат српске полиције је указивао на потребу доношења овог акта готово од дана оснивања синдиката, о чему смо писали у више наврата, а ова материја је била тема бројних састанака са представницима Министарства унутрашњих послова (http://ssp.org.rs/dopis-sekretaru-mup-pravilnik-o-izgledu-policijskih-sluzbenika/).

У овом тренутку нећемо се упуштати у подробнију анализу садржаја Правилника мада је на први поглед видљиво да се ради о анахроном акту, ни формом ни садржајем прилагођеном времену у којем се доноси и у којем ће бити примењиван. Оставићемо вама, драге колегинице и колеге, да дате свој суд. А време ће показати колико ће и да ли ће уопште овај акт бити применљив у пракси.

На овај начин желимо да све запослене у МУП-у упознамо са садржајем Правилника, јер, као што каже она стара латинска изрека – непознавање закона шкоди (Ignorantia iuris nocet). Зато позивамо све колегинице и колеге да темељно прочитају овај Правилник и тако избегну подношење дисциплинским пријава које ће сасвим сигурно уследити од стране „ревносних“ старешина.

Уједно апелујемо на министра унутрашњих послова др Небојшу Стефановића да, због бројних новина прописаних Правилником,  свим организационим јединицама МУП-а упути инструктивну депешу којом ће наложити да се повреде Правилника не санкционишу у одређеном временском периоду у ком би се запосленима омогућило да се и теоретски и практично упознају са одредбама Правилника и привикну на новонасталу ситуацију.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику РС, тј. у четвртак 22.2.2018. године.

Садржај Правилника можете преузети у pdf и jpg формату.

Служба за информисање ССП-а

Pravilnik o nac.ponas. i lic.izgledu pol.sl. i dr. u MUP