Skip to main content

Предлажемо да се одликују ватрогасци-спасиоци


Председник Републике Србије
Генерални секретаријат председника Републике
 Канцеларија ордена
Министарство унутрашњих послова
Кабинет министра

–          министру Ивици Дачићу
Сектор за ванредне ситуације
–          начелнику Предрагу Марићу
Предмет: Предлог за доделу одликовања
 Поштовани,
Испред Синдиката српске полиције осећам велику обавезу да у складу са  чланом 14. Закона о одликовањима Републике Србије, Комисији за одликовања, предложим за доделу адекватних одликовања радницима Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике србије, и то:

Предлог за доделу медаље за храброст

1. Владо (Слободан) Племић, ЈМБГ 0409966890016 , начелник Одељења за контролу рада ватрогасно спасилачких јединица у Управи за ВСЈ Се
ктора за ванредне ситуације. У МУП-у од 1987. године.
Образложење : Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великог шумског пожара на Хиландару у Грчкој, где је својом пожртвованошћу и залагањем, допринео да се велики шумски пожар локализује и ликвидира и тиме спасу од уништења објекти манастирског комплекса Хиландар, које су од непроцењиве историјске и културне вредности. Одмах по повратку из Хиландара, предложени радник је ангажован на руковођењу акцијама гашења великих шумских пожара на територији Републике Србије : шумски пожар у Општини Житорађа, а затим на обронцима Копаоника у општини Брус, у селу Горња Горевница општина Чачак и у Националном парку Тара.
На свим интервенцијама предложени радник је показао изузетну самоиницијативу и стручност у руковођењу и координирању рада свих служби које су ангажоване на акцији гашења пожара и тиме допринео да се пожари правовремено локализују и ликвидирају, чиме је спречено ширење пожара и непосредно угрожавање људских живота и настанак веће материјалне штете на стамбеним и пословним објектима.
На наведеним интервенцијама Владо Племић је ангажован 28 дана.

 Предлог за доделу медаље за ревност у служби првог реда

1. Саша (Мирослав) Ранчић, ЈМБГ 0906969710160, помоћник начелника Управе за ватрогасно спасилачке јединице у звању виши полицијски наредник. У МУП-у од 1992. године.
Образложење : Предложени радник се нарочито истакао у руковођењу акцијама гашења великих шумских пожара код села Горњи Кривељ на територији општине Бор, на Старој Планини у општини Пирот, на Златибору – Чигота, на шумском пожару у општини Ушће, и у Националном Парку Тара – Креманска Кадињача.
Својом пожртвованошћу, залагањем и стручношћу у руковођењу акцијом гашења и координинацијом рада свих ангажованих служби допринео је да се наведени шумски пожари правовремено локализују и ликвидирају, чиме је спречено угрожавање људских живота и настанак веће материјалне штете.
На наведеним интервенцијама Саша Ранчић је ангажован 16 дана.
2. Сретен (Веселин) Димитријевић, ЈМБГ 0610967160019, полицијски инспектор у Одељењу за планске, оперативне и аналитичке послове, Управе за цивилну заштиту. У МУП-у од 2010. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао у организацији, координацији и превођењу са српског на руски језик и обратно на терену током великих пожара у Српско-руском центру у Нишу у периоду од 7. августа до 25. септембра 2012. године.  Својом пожртвованошћу, залагањем и стручношћу у организацији, координацији и комуникацији са руским официрима и пилотима авиона и хеликоптера  допринео је заједничком српско-руском раду као и да се наведени шумски пожари правовремено ставе под контролу. Његов рад, залагање на терену и лична способност превазилази опис посла по решењу о распоређивању за радно место које тренутно обавља.
На личну иницијативу на терену је непрекидно провео 49 дана без иједног дана одмора.
ВСЈ Београд
3. Степа (Петар) Живановић, ЈМБГ 2512969710283, виши полицијски наредник, распоређен на радно место командир Ватрогасно спасилачке чете батаљона Звездара. У Министарству унутрашњих послова ради од 02.03.1992. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији општине Ушће, у селу Црнче у општини Љубовија, и у гашењу пожара на Мокрој Гори у Националном парку Тара.
На наведеним интервенцијама Степа Живановић је предводио ватрогасце спасиоце из Ватрогасно спасилачке бригаде Београд, који су ангажовани на акцијама гашења пожара. Својим радом, залагањем и стручношћу са успехом је извршавао све послове у повереним секторима рада, чиме је у великој мери допринео локализацији и ликвидацији великих шумских пожара.
Степа Живановић је на гашењу великих шумских пожара ангажован 10 дана.
ВСЈ Ваљево
4. Влада (Радовина) Јовановић, ЈМБГ 1709961770044, вођа ватрогасно спасилачке групе у ватрогасно спасилачкој чети у Ваљеву, са звањем виши полицајац. У МУП – у од 01.11.1986. године.
Образложење: Предложени радник се својим радом, иницијативом и пожртвовањем нарочито истицао на гашењу великих шумских пожара на територији, Златибора – Тетребица и Чигота, и у Националном Парку Тара код села Костићи, где је учествовао као припадник ватрогасно спасилачке јединице Ваљево која је ангажована као испомоћ у гашењу шумских пожара.
Влада Јовановић је на гашењу великих шумских пожара ангажован 10 дана.
ВСЈ Врање
5. Благоја (Божидара) Стојилковић, ЈМБГ 0803969742948, командир подручне ВСЈ Прешево, са звањем вишег полицајца. У МУП-у од 01.11.1993. године.
Образложење: Предложени радник се својом иницијативом, радом и стручношћу истицао на свим акцијама гашења великих шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Врању, а посебно на територији општине Прешево и општине Бујановац. Својим ангажовањем је допринео да се пожари брже локализују и ликвидирају.
Благоја Стојилковић је на гашењу шумских пожара ангажован 7 радних дана.
ВСЈ Зајечар
6. Милан ( Владица) Спасић, ЈМБГ0102977754124, вођа ватрогасно спасилачке групе у ПВСЈ Књажевац, у звању полицајац, у МУП-у од 01.06.2000. године.
Образложење : Предложени радник се својим радом и пожртвованошћу посебно истицао на гашењу великих шумских пожара у атару села Велики Кривељ у општини Бор, на гашењу пожара у атарима села Зубетинац и Влашко Поље у општини Књажевац, у атарима села Прлита, Грљан и Вратарница у општини Зајечар, и у атару села Равно Бучје у оппштини Књажевац.
Милан Спасић је на наведеним интервенцијама провео укупно 6 дана.
ВСЈ Зрењанин
7. Далибор (Илија) Ђуричин, ЈМБГ 2812976850019, вођа ватрогасно спасилачке групе – возач у подручној ВСЈ Нови Бечеј, у звању полицајац. Запослен у МУП-у Р Србије од 2003.године.
Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији општине Прокупље, на територији општине Књажевац, и на гашењу шумског пожара на Тари са укупним ангажовањем од 7 радних дана.
 ВСЈ Јагодина
8. Горан (Драган) Радосављевић, ЈМБГ 2508973722213, вођа ватрогасно спасилачке групе у ВСЈ Јагодина, у звању полицајац. У МУП-у од 17.02.2003. године.
Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Јагодини, на садејствима на гашењу пожара на Хиландару и на Тари, као и на територији општине Бор, са укупним ангажовањем од 10 радних дана.
ВСЈ Крагујевац
9. Милен (Милисав) Марковић, ЈМБГ 1401960720049, ватрогасац-спасилац вођа групе у ВСЧ Застава ВСБ Крагујевац, у звању виши полицајац, У МУП-у од 01.09.2001.године. Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији општине Бор, на Старој Планини, на Златибору, у општини Чачак, општини Ивањица и општини Гаџин Хан, са укупним ангажовањем од 13 радних дана.
ВСЈ Краљево
10. Перо (Слободан) Луковић,ЈМБГ 2912974780069, командир ватрогасно спасилачког одељења у Ватрогасно спасилачкој чети Краљево, у звању полицајац прве класе. У МУП-у од 19.08.1994. године.
Образложење: Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Краљеву, као и у садејствима на гашењу шумских пожара у Чачку – Горња Горевница и Ужицу – Тара и Кремна, са укупним ангажовањем од 7 радних дана.
ВСЈ Крушевац
11. Бобан (Добривоје) Живковић.ЈМБГ 1609969781024. командир ватрогасно спсилачког одељења, у звању виши полицајац . У МУП-у од 16.12.1991. године.
Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива одељење за ванредне ситуације у Крушевцу, као и у садејству на гашењу шумских пожара у општини Куршумлија (Мердаре) у Копненој зони безбедности, са укупним ангажовањем од 8 радних дана.
ВСЈ Лесковац
12. Петар (Милан) Вучковић, ЈМБГ 1510977740020, командир ватрогасноспасилачког одељења техничког одељења, у звању полицајац. У МУП-у од 05.01.2003. године.
Образложење: Нарочито се истакао на интервенцијама гашења великих шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Лесковцу, у селу Свирце и Сијарина, као и у садејству на гашењу великог шумског пожара на Бабичкој Гори, са укупним ангажовањем од 6 радних дана.
ВСЈ Ниш
13. Бојан (Милисав) Јовановић, ЈМБГ 2503973730052, вођа ватрогасно спасилачке групе, у звању полицајац прве класе. У МУП-у од 09.09.2000. године.
Образложење: Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива Управа за ванредне ситуације у Нишу, као и у садејству на гашењу пожара на територији општине Бор, општине Пирот, општине Прокупље и општине Гаџин Хан, са укупним ангажовањем од 7 радних дана.
ВСЈ Нови Пазар
14. Звонко (Ратомир) Гавриловић, ЈМБГ 2301965783927, командир одељења у ВСЈ Нови Пазар у звању самостални полицајац. У МУП-у од 01.03.1991. године.
Образложење: Нарочито се истакао на гашењу шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Новом Пазару и у садејству на територијама Одељења за ванредне ситуације у Краљеву и Пријепољу, са укупним ангажовањем од 4 радна дана.
ВСЈ Нови Сад
15. Михајло (Љубиша) Калмар ЈМБГ 0609967830016, вођа ватрогасно спасилачке групе- возач, у звању полицајац прве класе. У МУП-у од 01.05.1995. године.
Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији општине Краљево – Ушће и Ужице – Заовине, са укупним ангажовањем од 9 радних дана.
ВСЈ Панчево
16. Милиновић (Вук) Милорад, ЈМБГ 0109974860033, командир Подручне ВСЈ Ковин, у звању млађи полицијски наредник прве класе. У МУП-у од 15.01,2002.године.
Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији општине Књажевац – Зубетинац, Зајечар – Вршчка Чука, и Ужице – Тара, са укупним ангажовањем од 10 радних дана.
ВСЈ Пирот
17. Дејан (Милоје) Панајотовић, ЈМБГ1101973732522, вођа ватрогасно спасилачке групе-возач у ВСЈ Пирот, у звању полицајац прве класе.У МУП-у од 06.11.1995. године.
Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Пироту. Посебно се истакао у гашењу пожара на Старој Планини изнад Села Крупца СО Пирот, где је 11 дана непрекидно био на терену и предводио екипе из Ниша, Крагујевца и Јагодине, чиме је помогао у сагледавању целокупне ситуације и допринео успешној ликвидацији пожара.
ВСЈ Пријепоље
18. Вујадин (Миле) Ковачевић, ЈМБГ 1004964280052, заменик командира Ватрогасне чете Пријепоље, у звању полицијски наредник прве класе. У МУП-у од 01.11. 1996. године.
Образложење: Ковачевић Вујадин се нарочито истакао на гашењу шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу. Током 2012. године показао је изузетно залагање и пожртвованост у извршавању задатака који су му стављени у надлежност.
ВСЈ Прокупље
19. Горан (Радмило) Јовановић, ЈМБГ 3006968734414, команидр ВСО у Куршумлији, у звању старији полицајац. У МУП-у од 1995 године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Прокупљу . Успешно руководи ПВСО у Куршумлији. Укупно је ангажован 14 дана.
ВСЈ Смедерево
20. Горан (Светислав) Милић, ЈМБГ 0711981760011, ватрогасац-спасилац у ВСЧ Смедереву, у звању полицајац . У МУП-у од 03.03.2003. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Ужицу и Чачку, са укупним ангажовањем од 12 дана.
ВСЈ Сремска Митровица
21. Владимир (Остоја) Марјановић, ЈМБГ 0910973890014, вођа ватрогасно спшасилачке групе-возач, у звању. У МУП -у од 2000. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Ужицу – Тара, са укупним ангажовањем од 4 дана.
 ВСЈ Суботица
22. Иван (Марко) Стантић, ЈМБГ 1506970820021, вођа ватрогасно спасилачке групе – возач у подручно ватрогасно спасилачкој јединици Бајмок, у звању виши полицајац. У МУП-у од 15.09.2000. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Ужицу – Чигота и Мокра Гора, са укупним ангажовањем од 9 радних дана.
 ВСЈ Ужице
23. Саша (Миломир) Цицварић, ЈМБГ 0208973790056, командант ватрогасно спасилачког батаљона у Ужицу, у звању главни полицијски инспектор. У МУП-у од 2003. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Ужицу, у реону Таре где је укупно ангажован 22 дана и у реону Златибора-Чигота са ангажовањем од 6 дана.
24. Александар (Милоје) Лазић, ЈМБГ 1801965790027, командир чете – заменик команданта батаљона и Ужицу, у звању виши полицијски наредник. У МУП-у од 04.01.1988. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Ужицу, и у реону Таре где је укупно ангажован 23 дана.
ВСЈ Чачак
25. Раденко (Негослав) Спасовић, ЈМБГ 1509968792621, командир ПВСЈ Ивањица у звању млађи полицијски наредник прве класе. У МУП-у од 20.08.1996.године. Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Чачку. Током августа и септембра месеца био је ангажован на 11 интервенција – Комадине, Девићи, Глијеча, Бедина варош, Мочиоци, Кушићи, Грабовица, Добри дол, Међуречје, и Вучковица.
 ВСЈ Шабац
26. Зоран (Лука) Томић, ЈМБГ 0510979773631, командир ПВСЈ Љубовија, у звању млађи полицијски наредник прве класе. У МУП-у од 01.09.2007. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, на подручју општине Љубовија – Грачанице, Црнча и Лукића Брдо, са укупним ангажовањем од 11 дана.
 

 Предлог за доделу медаље за ревност у служби другог реда

ВСЈ Београд
1. Мирослав (Милована) Николић, ЈМБГ 2007981790016, млађи полицајац, распоређен на радно место ватрогасац спасилац-возач у Ватрогасно спасилачком батаљону Звездара. У Министарству унутрашњих послова ради од 16.05.2008. године.
Образложење: Нарочито се истакао у гашењу великих шумских пожара на територији Зајечара, на Мокрој Гори и на Тари, са укупним ангажовањем од 11 радних дана.
 ВСЈ Ваљево
2. Мирко (Добросава) Стевановић, ЈМБГ 0510969770022, командир подручне ВСЈ у Лајковцу, са звањем полицајац. У МУП -у од 10.01.2003. године.
Образложење: Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији Тара, Тетребица, Златибор – Чигота, Чачак – Горња Горевица, Тара – Костићи, Кремна, Тара – према Вишеграду.
ВСЈ Врање
3. Владица (Миладина) Станковић, ЈМБГ 1710979744138, ватрогасац-спасилац-возач у подручној ВСЈ Владичин Хан, са звањем полицајац, у МУП-у од 01.03.2004. године. Образложење: Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива ПВСЈ Владичин Хан, а такође и у интерним садејствима на територијама које покривају ВСЈ Врање, и ПВСЈ Прешево, Бујановац и Сурдулица, са укупним ангажовањем од 3 радна дана.
 ВСЈ Зајечар
4. Велибор (Будимир) Живуловић, ЈМБГ 2804973750029, вођа ватрогасно спасилачке групе возач, у звању млађи полицајац прве кпасе. У МУП-у од 04.06.2002. године.
Образложење: Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Зајечару, и то у атару села Горња Каменица, општина Књажевац, где је спречио да пожар захвати манастирски комплекс «Свете Тројице». Непрекидно је гасио три дана и две ноћи, и у у атару села Равно Бучје, оппштина Књажевац, где је водећи екипу значајно допринео пресецању ширења пожара према објектима грађана по врло неприступачном терену. Непрекидно је гасио два дана и једну ноћ.
ВСЈ Зрењанин
5. Срђан (Славољуб) Стојановић, ЈМБГ 2310965850011, командир одељења у ВСЧ Зрењанин, у звању полицајац прве кпасе . У МУП-у Р Србије од 1997. године.
Образложење: Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији општине Прокупље, и на територији општине Књажевац , са укупним ангажовањем од 3 радна дана.
ВСЈ Јагодина
6. Зоран (Хранислав) Маринковић.ЈМБГ 0109960723238, вођа ватрогасно спасилачке групе у подручној ВСЈ Параћин, у звању самосталног полицајца. У МУП-у од 01.07.1983. године.
Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Јагодини, као и на садејствима на гашењу пожара на Хиландару и на Тари, са укупним ангажовањем од 8 радних дана.
ВСЈ Крагујевац
7. Зоран (Радивоја) Ракић, ЈМБГ 1305963720024, командир ватрогасног вода у ВСЧ Крагујевац, у звању самостални полицајац. У МУП-у 13.10.1984.године.
Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији општине Ушће, на Златибору, у општини Чачак, и на Тари, са укупним ангажовањем од 11 радних дана.
ВСЈ Краљево
8. Радиша (Вучко) Тошовић.ЈМБГ 1809960780016, командира ватрогасно спасилачког одељења у Ватрогасно спасилачкој чети Краљево, у звању самостални полицајац. У МУП- у од 15.04.1981. године.
Образложење: Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Краљеву, као и у садејствима на гашењу шумских пожара у Чачку – Горња Горевница и Ужицу – Тара и Кремна, са укупним ангажовањем од 7 раднихдана.
ВСЈ Крушевац
9. Братислав (Љубомир) Јовановић, ЈМБГ 0306970781066, вођа ватрогасно спсилачке групе-возач, у звању полицајац прве класе. У МУП-у од 14.10.1996. године.
Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива одељење за ванредне ситуације у Крушевцу, као и у садејству на гашењу шумских пожара у општини Брус – Крива Река, са укупним ангажовањем од 4 радна дана.
ВСЈ Лесковац
10. Стаменковић (Стојан) Драган, ЈМБГ 1903974741613, командир ПВСЈ Власотинце, у звању млађи полицијски наредник прве класе. У МУП-у од 20.10.2003. године.
Образложење: Нарочито се истакао на интервенцијама гашења великих шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Лесковцу, у атарима села Доња Лопушња, Кукавица и Доњи Дејан, са укупним ангажовањем од 7 дана.
ВСЈ Ниш
11. Александар (Раде) Аксентијевић, ЈМБГ 0109985730050, ватрогасац спасилац у звању млађи полицајац . У МУП-у од 18.10.2010. године.
Образложење: Ангажован је на гашењу свих већих пожара на територији коју покрива Управа за ванредне ситуације у Нишу, као и у садејству на гашењу шумских пожара на Хиландару, у Бору, и Прокупљу-Житорађа и Мердаре, са укупним ангажовањем од 14 дана.
ВСЈ Нови Пазар
12. Суад (Назим) Тигањ, ЈМБГ 1707972784311, вођа ватрогасно спасилачке групе-возач у ПВСЈ Тутин, у звању полицајац. У МУП-у од 08.09.1999. године.
Образложење: Нарочито се истакао на гашењу шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Новом Пазару и ПВСЈ Тутин. Предложени радник се одазивао и учествовао у гашењу свих пожара, без обзира на то да ли је дневна, ноћна или приправна смена . Својим максималним ангажовањем и стручношћу допринео је да сви пожари на територији општине Тутин буду угашени.
 ВСЈ Нови Сад
13. Владимир (Светозар) Недић, ЈМБГ 2205976800026, вођа ватрогасно спасилачке групе у звању полицајац . У МУП-у од 16.08.1999. године.
Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији општине Ужице – Заовине, са укупним ангажовањем од 6 радних дана
ВСЈ Панчево
14. Димчић (Станојко) Бранислав ЈМБГ 1510975860045, командир ватрогасно спасилачког одељења у ВСЈ Панчево, у звању полица. У МУП-у од 03.03.2003.године.
Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији општине Књажевац – Зубетинац, Зајечар – Вршчка Чука, и Ужице – Тара, са укупним ангажовањем од 9 радна дана.
 ВСЈ Пирот
15. Мила (Димитрије) Таков, ЈМБГ 1302960733215, командир ВСО Димитровград, у звању млађи полицијски наредник прве класе . У МУП-у од 10.10.1985. године.
Образложење : Нарочито се истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Пироту. Посебно се истакао у гашењу пожара изнад села Крупца на Старој Планини СО Пирот.
ВСЈ Пријепоље
16. Бобан (Милан) Малешић, ЈМБГ 2510967793936, командир ватрогасно спасилачког одељења, у звању виши полицајац. У МУП-у од 14.01.2002. године .
Образложење: Малешић Бобан се нарочито истакао на гашењу шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу, и у садејству на гашењу шумског пожара на Тари, са укупним ангажовањем од 3 дана.
ВСЈ Прокупље
17. Златан (Славко)Ђорђевић, ЈМБГ 0111960733513, командир одељења у ВСЈ Прокупље, у звању самостални полицајац. У МУП-у од 1981. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Прокупљу. Укупно је ангажован 14 дана.
 ВСЈ Смедерево
18. Александар (Радмило) Ђорђевић, ЈМБГ 1611979752035, командир одељења у ВСЧ Смедерево у звању млађи полицајац . У МУП-у д 01.03.2007. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Ужицу и Чачку, са укупним ангажовањем од 6 дана.
ВСЈ Сомбор
19. Горан (Петра) Ђорђевић, ЈМБГ 3007966810020, вођа Ватрогасно спасилачке групе – возач у ВСО Оџациу звању самостални полицајац. У МУП-у од 1988. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Ужицу и Чачку, са укупним ангажовањем од 4 дана.
ВСЈ Сремска Митровица
20. Горан (Дејан) Бакић, ЈМБГ 2501975890011, ватрогасац спасилац у ВСЈ Сремска Митровица у звању полицајац. У МУП од 2000. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Ужицу – Тара и Златибор, са укупним ангажовањем од 4 дана.
ВСЈ Суботица
21. Жолт (Шандор) Шимон, ЈМБГ 0111982820029, ватрогасац спасилац возач у подручно ватрогасно спасилачкој јединици Бајмок у звању млађи полицајац 1. калсе. У МУП-у од 01.03.2009. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Ужицу – Чигота и Мокра Гора, са укупним ангажовањем од 9 радних дана.
ВСЈ Ужице
22. Иван (Милојко) Бацетић, ЈМБГ 0307975790019, шеф смене у ватрогасно спасилачком батаљону у Ужицу у звању полицијски наредник прве класе. У МУП-у од 15.02.1996. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу великих шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Ужицу, и то у реону Таре где је укупно ангажован 21 дан, на Златибору – Чигота са ангажовањем од 5 дана, на Хиландару 7 дана и на територији Одељења за ванредне ситуације у Пријепољу – Камена Гора са ангажовањем од 2 дана.
ВСЈ Чачак
23. Жарко (Момчило) Микић, ЈМБГ 0911963930022, вођа ватрогасно спасилачке групе ПВСЈ Чачак, у звању самостални полицајац. У МУП-у од 01.08.1986. године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Чачку – Горња Горевница и у Лучанима – Вучковица, као и у садејству на гашењу пожара у Ужицу – Тара и Чигота, Пријепоље – Камена Гора.
ВСЈ Шабац
24. Раде (Драган) Митровић, ЈМБГ 0407966772045, командир ватрогасно спасилачког Одељења у ВСЈ Шабац у звању самостални полицајац. У МУП-у од 15.08.1996 године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, на подручју Црнче, Грачанице, Коцељева и Владимирци, са укупним ангажовањем од 7 дана.
25. Радосав (Живан) Павловић, ЈМБГ 0801964773613, командир ватрогасно спасилачког одељења у ПВСЈ Лозница у звању самостални полицајац. У МУП-у од 01.02.1987 године.
Образложење: Предложени радник се нарочито истакао на гашењу шумских пожара на територији Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, на подручју Црнче, Грачанице, Коцељева и Владимирци, са укупним ангажовањем од 11 дана.
Надам се да ће Комисија узети у обзир и размотрити наше предлоге како би се ови хумани и пожртвовани људи – хероји адекватно наградили с обзиром да су многи од њих жртвовали своје здравље и живот за грађане наше земље.
С поштовањем,
Председник синдиката
Глишо Видовић

Број: 1318-01/12
Београд, 22.11.2012.године

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ