Skip to main content

Предрагу Марићу: Надлежност и опис послова Одељења за здравствено-психолошку превенцију и координацију


Поштовани господине Марићу,

У Правилнику о Унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова број: 01-3328/12-17 од 23.05.2012.године у текстуалном делу који се однос на Сектор за ванредне ситуације, нисмо успели да пронађемо опис делатности и надлежност Одељења за здравствено-психолошку превенцију и координацију који иначе постоји у табеларном делу систематизације.

 Истичем да је област здравства регулисана је Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 – др. закон) у коме се налазе поглавља које регулишу одређена права оболелих као што је Права на слободан избор, Право на тајност и поверљивост информација, Право на увид у медицинску документацију, Право на тајност података, а да смо се до сада у Министарству унутрашњих послова, у појединим организационим јединицама сретали са проблемима и виду незаконитог тражења увида у документацију оболелих, слања на „циљане“ лекарске прегледе, незаконите контроле боловања и сл. што је у супротности са законом.

С тим у вези, с обзиром да нам је нејасана надлежност и опис послова и делатност Одељења за здравствено-психолошку превенцију и координацију у Сектору за ванредне ситуације, молимо Вас да нам доставите документацију која се односи на надлежност, делатност и формирање овог Одељења, односно на законско утемељење рада ове службе.

С поштовањем,

Председник синдиката
Глишо Видовић

Ужице,  01.08.2013.год.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ