Skip to main content

Предрагу Марићу: Зашто се прети и застрашује Драган Крстић секретар СГ Бор?


СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Начелнику сектора, помоћнику министра Предрагу Марићу

Поштовани господине Марићу,

Упознати сте са чињеницом да је између Синдиката српске полиције и Министарства унутрашњих послова прошле године потписан Протокол о сарадњи и социјалном дијалогу.

 Том приликом министар Ивица Дачић је својим потписом гарантовао да се Министарство унутрашњих послова обавезује и гарантује: поштовање законом зајемчених људских, радничких и синдикалних права; равноправан и недискриминаторски положај Синдиката српске полиције и његових чланова у Министарству унутрашњих послова, у складу са законима; равноправан положај функционера, активиста и чланова Синдиката српске полиције у односу на друге запослене, приликом премештаја или напредовања у служби.

 На жалост, овом приликом обраћам Вам се поводом покушаја дискриминације и дискредитације нашег активисте Драгана Крстића, распоређеног на месту заменика команданта ватрогасно-спасилачког батаљона у Бору а који је и секретар Синдикалне групе Бор Синдиката српске полиције.

 Информисани смо да је у току план да се Драган Крстић прераспореди на друго радно место, ван ватрогасно-спасилачке јединице у којој ради већ двадесет година. Колега Крстић је у служби напредовао својим радом и стручношћу, више пута је награђиван, никада није био дисциплински осуђиван а оцењиван је позитивним оценама.

 С тим у вези, поставља се питање зашто и коме је у интересу да пласира такве приче да му се спрема решење за премештај и то ван своје јединице у којој је не штедећи себе годинама поштено и вредно радио? Да ли су такве претње и приче пласиране од његовог претпостављеног, да ће га се решити и да више не жели да га види као свог заменика, продукт због евентуалних професионалних грешака и пропуста у раду или синдикалног рада и залагање за јачање синдикализма у Бору?

 Управо због свега изнетог, сматрамо да се ради о покушају дискриминације због синдикалне припадности и активизма, јер да је било пропуста у раду или нестручности, колега Крстић би морао дисциплински да одговара а тек по утврђивању кривице, могао би да сноси законске последице. Овако, долазимо до ситуације да се јавним поговарањем и претњом, утиче на слабљење морала, изазивање депресије и страха од губитка посла што може изазвати тешке здравствене последице или указати на почетак злостављања у служби.

 С тим у вези, очекујем да испитате наводе из овог дописа и предузмете мере у циљу поправљања нарушених међуљудских односа између команданта Марковић Миодрага и заменика Драгана Крстића. Синдикат српске полиције ће пажљиво пратити овај случај те ће по потреби реаговати свим правним и синдикалним средствима у случају потребе а у циљу заштите нашег активисте.

С поштовањем,

Председник синдиката
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ