Skip to main content

Премијеру и министру: Умањили сте дневнице – хоћемо теренски додатак!


IMG_20150818_123826abПредседник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је писма Председнику Владе Републике Србије, господину Александру Вучићу и Министру унутрашњих послова, господину Др Небојши Стефановићу, а која се тичу умањивања износа службених дневница. Као одговорна организација, Синдикат српске полиције понудио је и конкретно и релано решење.

Синдикат српске полиције може да разуме предузете мере и радње Владе Републике Србије у циљу смањивања буџетског дефицита, као и смањивање трошкова одређеним категоријама државних службеника, где су злоупотребљавајући одредбе Уредбе о накнади и отпремнини државних службеника и намештеника, возећи се у климатизованим и удобним аутомобилима за овакво „службено путовање“ добијали службене дневнице и тим поступцима наносили штету држави Србији, а индикректно нанели штету и запосленима у МУП-у.

У писму је наведена и тежина и одговорност који носи обављање полицијских послова и кратко поређење полицијског службеног путовања са службеним путовањем државних службеника и намештеника. Наравно, без потцењивања било чијег посла, али обезбеђивања јавних скупова под пуном опремом са шлемовима на глави у најтежим временским условима, ангажовања и патроле у Копненој зони безбедности где сваки проведени секунд представља велики ризик се не може доводити у категорију службених путовања горе поменутих државних службеника.

Код озбиљне и јаке организације, што Синдикат српске полиције јесте, иза сваке критике произилазе и законски понуђена имплементирана решења која је потребно само применити у пракси. Први је наравно и онај најреалнији, јер се ангажовање полицијских службеника ван места рада, може сматрати и теренеским радом, у складу са Законом о раду члан 120. Став 1. тачка  4, Законом о платама у држаним органима и јавним службама члан 5. Став 1. тачка  4. и Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника члан 44. Теренски додатак износи 3% просечне месечне зареде запосленог у Републици Србији према последњем коначном објављеном податку надлежног органа за послове статистике, а који тренутно износи  1,864,14 динара.

Наравно да смо убеђени да у буџету Србије мора постојати толика резерва да полицајци за ангажовања буду плаћени у износу који је донедавно био на снази, и да ћемо томе тежити. Али, као први корак изнели смо понуду коју би послодавац морао да прихвати и тиме покаже добру вољу да заштити нашу егзистенцију и достојанство.

Са тренутном дневницом од 150 динара ако је ангажовање преко 12 часова, односно 75 динара ако је ангажовање до 8 часова, полицијски службеник на терену не може купити ни један доручак. Која ће математика бити да на пример полицијац за 150 динара буде ангажован на обезбеђењу утакмице из Новог Пазара, Врања и слично у Београду? Како им дати мотива за рад поред већ смањене плате, где се скоро сви боре за егзистенцију? А свима нама је познато да и додела ланч пакета на ангажовању није стриктно дефинисана и да се заснива на доброј вољи руководиоцима организационих јединица да их обезбеде, а што они најчешће и не раде.

Ми ни у једном тренутку не доводимо у питање обављање службених задатака, где смо много пута своју оданост, патриотизам и родољубље доказали јер смо увек били уз своју земљу и народ. Очекујемо да и наша земља буде уз нас када кренемо на терен како не би имали гладног полицијца, са бојазни и бригом да је своју породицу оставио без основних егзистенционих потреба.

Садржај писма упућених Премијеру Владе и Министру унутрашњих пословаима преносимо у целости:

Premijer1 Premijer2

Ministar2 Ministar1

Служба за информисање ССП