Skip to main content

Препорука надлежних да о свом трошку купујемо униформу!?


foto-1Београд, 28.01.2014. – Председник Синдиката српске полиције, господин Глишо Видовић  упутио је допис Сектору за ванредне ситуације начелнику Предрагу Марићу, у вези појашњења обавештења које је свим ВСЈ у Србији упутио Горан Николић, начелник Управе за ватрогасно спасилачке јединице. Тим актом, обавештавају се запослени да о свом трошку могу куповати делове униформе од „Производње Миле Драгић“, ценовник је дат у прилогу.

Поштовани господине Марићу,

Синдикат српске полиције дошао је у посед документа – обавештења, од 22. јануара 2014.године послатог са адресе svsuvsj@mup којe потписуje начелник Горан Николић, начелник УВСЈ.

У том акту, обавештавају се припадници ватрогасно спасилачких јединица да о свом трошку могу набавити поједине делове радне заштитне униформе.

Обзиром на то да је обавеза послодавца да о свом трошку радницима обезбеди униформу, опрему и средства за рад, намеће се питање зашто није детаљније образложено како и на који начин се лична средства за купљену униформу могу рефундирати запосленима, односно ко ће и на који начин ценити оправданост куповине.

Напомињем да рекламирање одређене приватне фирме, у овом случају „Производње Миле Драгић“, може да се протумачити као реклама, монополистичко деловање, или начин да неко оствари додатан профит или проценат од продаје, нуђењем робе уз  придодат ценовник појединачних делова униформе.

Из извода ценовника се не може видети да ли се понуђена роба продаје са или без ПДВ.

С тим у вези, молим Вас да Синдикат српске полиције обавестите о разлозима слања циркуларне предметне понуде са ценовником, односно да појасните на који начин запослени могу рефундирати лична уложена средства за купљену униформу.

С поштовањем,

Број:  2406-01/14
У Београду 28.01.2014.године

Председник
Глишо Видовић

Picture 211

Picture 212


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ