Skip to main content

Привремено одузимање и задржавање личних докумената при уласку у објекте МУП-а


2Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је дана 10.06.2015 године на свом сајту издао саопштење за јавност „Добра реакција МУП-а на упозорење Повереника“.  Ово Упозорење се односи на дугогодишњу праксу незаконитог задржавања личних докумената грађана приликом уласка у објекте МУП-а и непоштовање одредби из Закона о заштити података о личности и последица је покренуте иницијативе и притиска Синдиката српске полиције из 2013. године где после неколико састанака са послодавцем овај проблем није могао бити решен.  Због тога је Синдикат био принуђен да правду затражи ван МУП-а и дописом број 23-01/13 смо се обратили Поверенику.

Повереник је поступио сходно својим овлашћењима и у складу са прописима који регулишу ову материју где су сугестије и примедбе из горе поменутог дописа биле законски утемељене и нама дао одговор у виду Мишљења , а МУП-у послао Упозорење да  предузме мере и радње како би ове неправилности биле уклоњене. Потом је од стране Министра унутрашњих послова ка свим организационим јединицама упућена обавезујућа депеша да „престану са задржавањем личне карте и друге јавне исправе са фотографијом лица за која се издаје пропусница за улазак у објекте МУП-а и других објеката где су пол.службеници ангажовани на пословима обезбеђења“. Покренута инцијатива за поштовање Закона о заштити података о личности и донете мере од стране Повереника ће бити од користи и правним лицима који се баве пословима обезбеђења личности и објеката јер и Закон о приватном обезбеђењу њима не даје право задржавања личних докумената грађана.

Поново обавештавамо све грађане Р. Србије да своја лична документа не остављају на улазу у било који објекат који обезбеђују полицијски службеници и радници приватних обезбеђења.  Насупрот томе, дужност грађана је да та документа дају овлашћеним службеним лицима само приликом примене полицијског овлашћења „Провера идентитета лица“, тзв легитимисање, али без задржавања.

Крајњи резултат је још један у нику доказа да поједине активности Синдиката излазе из оквира заштите радника запослених у нашем Министарству и да се проширују ка заштити права, слобода и личног интегритета свих грађана Републике Србије.  И не треба никог чудити, јер то је у ствари основни циљ нашег послодавца, а ми смо ту да помогнемо и заједно дођемо до тог циља. Макар и на овај начин.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ