Sindikat srpske policije, obratio se 07.02.2012.godine Direkciji policije i ukazao na probleme koji su u nadležnosti Uprave granične policije, odnosno na probleme sa terena koji se odnose na rad granične policije na terenu.

Direkcija policije, uputila nam je odgovor na naš dopis koji možete ovde pročitati:
(Da bi mogao pročitati dokument, klikni na fotografiju dok ne bude uveličana!)

Dopis SSP koji predhodi odgovoru možete ovde pročitati:

Užice, 07.02.2012.godine

Direkcija policije
Direktoru Miloradu Veljoviću


URGENCIJA!


Predmet:  Problemi u graničnoj policiji

Veza: naš dopis 625-01-/11 od 02.12.2011.godinePoštovani direktore Veljoviću,
Sindikat srpske policije, pored održanog sastanka,  obratio Vam se dopisom od 29.08.2011.godine u vezi evidentnih problema policijskih službenika u Upravi granične policije.
Pismeno ste nas obavestili da je Uprava granične policije postupila po našem dopisu, ali ne i šta je konkretno preduzeto, i da li su neki od problema rešeni. U vašem dopisu se navodi da će se podaci prezentovati na sledećem sastanku, ali ne i za kada ste taj sastanak planirali, dok vreme prolazi i novi problemi se gomilaju.
Upravo ovim dopisom želim da Vam ukažem na nove činjenice a vezani su za nove uniforme i čamce iz donacije marke Zodijak.
Po našim saznanjima čamci marke Zodijak su i dalje u vodi i ako se ne voze zbog nedostatka pogonskog goriva i ulja, ističemo da je vrednost čamaca 150.000 evra po komadu. Čamci godinama trunu u vodi jer se ne voze, nastupila je zima, mrazovi i led. U narednih 48 časova izvesno je da će se Dunav zalediti 100%, danas je zaleđenost 40-50%. Upravo iz ovog iznetog, smatramo da se moramo ponašati domaćinski i brinuti o sredstvima za rad a čamce iz vode pod hitno izneti na površinu i propisno ih konzervirati.
Što se uniforme tiče, obavešteni smo da su uniforme za graničnu policiju sašivene, ali da je i dalje ostala praksa univerzalnih pantalona (za leto i zimu) što je u ovim klimatskim uslovima, žarkih leta i jakih zima – neprihvatljivo!
Ističemo da po Zakonu o bezbednosti i zdravlja na radu, poslodavac je dužan da radnicima obezbediti adekvatnu uniformu i zaštitna sredstva za rad. Smatramo da policijskim službenicima koji vrše patrolu po terenu, granici i graničnim prelazima, ove pantalone, ne mogu da pri ekstremnim temperaturama zaštite zdravlje.
Neshvatljivo je i to, da je Direkcija policije prihvatila ovaj predlog, i da nije učinila ništa da se ljudstvo zaštiti od ekstremnih temperatura. Nekada, je postojala plava maskirna uniforma, zimska i letnja. Zimska uniforma je imala i poseban dodatak u vidu konflinskog uloška za pantalone. PJP na administrativnoj liniji sa KiM je koristio specijalnu uniformu od gorateksa, koja se oblačila preko postojeće uniforme kako bi zaštitilo policajce na terenu i po zimi i kiši. Da li je Uprava granične policije tako nešto predvidela za svoje činovnike koji obezbeđuju državnu granicu?
Posebno čuđenje izaziva i odluka da se umesto zimske kape koja bi morala da prekriva uši, odabrao univerzalni kačket!
Smatramo da Direkcija policije, koja predstavlja poslodavca, mora da učini napor i ljudima omogući zadovoljavajuće uslove za normalan i bezbedan rad, pre svega vodeći računa o bezbednosti i zdravlje na radu.
U protivnom, dovešćemo zaposlene u situaciju da se razboljevaju, odsustvuju sa posla ili čak u najgorem slučaju zadobiju profesionalna oboljenja koja mogu da izazovu i trajni invaliditet.
Pozivajući se na Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja, molimo Vas da nam dostavite kompletnu dokumentaciju u vezi nove uniforme UGP, kao i pravilnik kojim je ona regulisana.
S poštovanjem,
Predsednik sindikata
Glišo Vidović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.