Skip to main content

Промена обрасца за проверу идентитета – ПИЛ образац


Legitimisanje2Посао полицијског службеника који ради на терену је сваким даном све тежи. Отежавају га управо они који немају дана радног стажа на улици, на разне начине: инсистирање на контролама од стране старешина из свих линија организационих јединица (тако да више и сами не знају њихове надлежности), тражење „длаке у јајету“ како би полицајац био кажњен, прековремени рад који се не плаћа, рад у лошим временским условима са поцепаном униформом и ципелама које пропуштају воду. Имамо и потешкоћа приликом  попуњавања писаних аката после сваког поступања где нам се одузима наше слободно време.  Један део њих поседује и непотребна поља за унос података, која нису у складу са Законом о заштити података и преко којих сваки грађанин може лако доћи до личних података полицијског службеника.

Синдикат српске полиције је за почетак иницирао промену једног обрасца који се свакодневно користи и који отежава рад полицијским службеницима приликом рада на терену. Реч је о тзв. ПИЛ обрасцу, односно Обрасцу о провери идентитета који има пуно мана и грешака. На састанку са Радном групом 10.03.2015. године са помоћником начелника Управе полиције Дејаном Јоксимовићем (који се сложио са нашом анализом грешака садашњег ПИЛ обрасца и дао подршку приликом измена),  договорено је да анализу и предлог новог ПИЛ обрасца пошаљемо Управи полиције како би Захтев за измену био размотрен и после ступања на снагу Закона о полицији он био и промењен.

Прикупљајући информације, а највише од колега који обављају позорничку и патролну делатност, урадили смо анализу садашњег ПИЛ обрасца и Управи полиције послали два предлога како би требало да изгледа нови образац у складу са прописима. Наравно за разлику од садашњег, по изгледу би био мањи и практичнији за рад, без непотребних ствари.

Кратка анализа садашњег ПИЛ обрасца у 8 тачака:

  1. Образац се састоји од четири стране, пренатрпан је непотребним подацима, изгледа као књига и веома је тешко користити га у раду на терену.
  2. На  самој почетној страни обрасца је потребно унети личне податке ОСЛ који врши проверу идентитета. То је делимично у реду, мада се поље за унос ових податак може доста поједноставити.
  3. Затим следе поља за унос података о месту где је извршена провера идентитета, као и GPS координате. Већина ОСЛ који раде на терену, не поседују уређај за позиционирање преко координата и немогуће их је одредити, тако да за њихов унос нема потребе. Мишљења смо да се ова област, такође, мора уредити Законом и да се ОСЛ обезбеде уређаји, како би у пракси могло да функционише. До тада, предлог је да се та поља избришу.
  4. Свима је познато да се ЈМБГ састоји од 13 цифара. Користећи видљиву величину фонта писања, на линији за његов унос, не може стати ни 7 карактера.
  5. Унос у поља за: Име оца, име мајке, адреса пребивалиште је веома дискутабилно питање. Познато је да 90% грађана поседује нове личне карте,  у којима се не налазе информације везане за родитеље, као и адресу, а грађани нису дужни да полицијском службенику, приликом провере идентитета, износе исте. Члан 43. Закона о полицји: Провера идентитета лица врши се увидом у личну карту или другу јавну исправу са фотографијом. Овлашћена службена лица, на терену, не поседују читач личне карте, тако да до тих инфомација, на тај начин, не могу доћи. Због тога, долази до револта, незадовољства грађана и притужби на рад полицјских службеника. Често се догађају вербални, чак и физички сукоби са грађанима због овог проблема.
  6. Унос у поље: Лица која су била у друштву, исто важи код поља за унос ЈМБГ, сувише су кратка тако да видљивим фонтом писања може стати 7 карактера, а не 13.
  7. Окрећемо трећу страну: Она се састоји из описа карактеристика проверених лица. Ту се налазе непотребна поља за унос података, која заузимају целу страну, а све се то може уписати у два реда.
  8. Следи четврта страна: Она се састоји од законских услова за проверу идентитета. Још једна од грешака која је настала се огледа у томе, да су за проверу идентите убачени ставови из члана 42. Закона о полицији које овлашћено службено лице штиклира. А сви знамо да се чланови из Закона могу мењати, и шта ће се десити ако се промени неки став из тог члана? Да ли би требало поново штампати обрасце и због једне грешке из употребе избацити ове? А потребно је само убацити поље где се уписује члан и став из Закона.

Синдикат српске полиције, као „глас“ запослених, је урадио два Предлога обрасца за проверу идентитета (налазе се на крају текста), који су практичнији и лакши за употребу, мањег формата, законски прилагодљиви и убрзавају поступак провере идентитета лица. Ова два обрасца у предлозима по свом изгледу подсећају на раније коришћени тзв Л1 образац, али уз доста измена. Овим обасцом ће чак и Министарство имати уштеде око штампања, због његове величине. На реду је Управа полиције…

Синдикат српске полиције неће само критиковати послодавца што је нажалост постала навика већине синдиката, већ ће у будућем периоду нудити оваква и слична решења као помоћ послодавцу у циљу олакшавања рада запосленима у МУП-у.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

rc vranje 02.04.2015.OPI obrazacrc vranje 02.04.2015.4


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ