Skip to main content

Противградна заштита тражи решење проблема


Синдикална група Противградна заштита и Централа синдиката упутила је дописе на следеће адресе:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
K
абинет министра
– министру Ивици Дачићу
– начелнику СВС, Предрагу Марићу
– начелнику, Жељку Којићу и другима…

Поштовани,
Због специфичности начина обављања послова одбрана од града од момента када су радници РХМЗ-а преузети у МУП јавили су се проблеми у вези начина организовања вршења ових послова, као и проблеми адекватног плаћања запослених који ове послове обављају.
Конкретно, проблем у вези организовања вршења ових послова условљен је чињеницом њихове крајње специфичности у односу на друге полицијске послове прописане Законом о полицији. У том контексту и сви подзаконски акти који регулишу ову материју не могу на одговарајући начин да испрате специфичност послова одбране од града. У првом реду у питању је уклапање дужине радног времена и сменског рада у оквиру општих радноправних одредби које уређују ову област- запослени на Радарским центрима (организационим деловима одбране од града) наставили су да раде по аутоматизму на исти начин као што су радили и у РХМЗ-у, тј. у петнаестодневним непрекидним сменама, при чему овакав начин рада није праћен адекватним плаћањем свих припадајућих додатака на основну плату.
Тек од јануара 2012. године послодавац је почео да плаћа додатак за ноћни рад и празник, али је и даље остао спорно питање плаћања прековременог рада, приправности, теренског рада (хранарина). У циљу разрешења спорних питања одржан је конструктивни састанак са представницима послодавца на коме је договорено да се од стране Министарства донесе посебан подзаконски акт који ће уважити наведене специфичности ових послова и истовремено на правичан начин уредити питање плаћања запослених на Радарским центрима.
Према сазнањима којима располажу представници ССП-а, још у фебруару Сектор за ванредне ситуације сачинио је текст предлога посебног Упутства о начину обављања послова одбране од града и организацији и начину рада Радарских центара у Министарству унутрашњих послова, које треба да правно регулише описану проблематику, и проследио Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова на разматрање.
У циљу настављања обављања послова одбране од града сматрамо неопходним да наведено упутство без одлагања буде донето како би почела његова примена, имајући у виду да сезона одбране од града почиње 15. априла. У супротном због непостојања правног основа за даљим наставком рада на досадашњи начин запослени на овим пословима ће бити принуђени да заштиту својих права у погледу распореда радног времена остварују у складу са Законом о раду, а што свакако не одговара потребама организације обављања послова одбране од града.
Из наведених разлога, поново инсистирамо да у границама својих ингеренција утичете на надлежне органе да без одлагања потпишу предметно упутство.
Број: 926-01/12
Ужице, дана 10.04.2012.године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ