Skip to main content

Протокол о сарадњи са Синдикатом полиције Словеније


Београд, 05.09.2016. године, – Синдикат српске полиције последњих годину дана остварује сарадњу са Синдикатом полиције Словеније (у даљем тексту СПС), једним од два репрезентативна синдиката у тој држави. Прве кораке у том смеру направио је шеф наше Службе за међународну сарадњу, Саша Симић, који је и успоставио контакт са председником СПС, господином Зораном Петровичем. Досадашња сарадња се сводила на размену информација и искустава али сада је време да пређемо на виши ниво сарадње и конкретне заједничке пројекте.

Колега Петрович petrovicје 29. августа, заједно са својим најближим сарадницима из синдиката, присуствовао нашој спортској манифестацији Полицијади „Златибор 2016“. Гости из Словеније су презадовољни природним лепотама Србије, нашим показаним гостопримством и срдачношћу свих колега са којим су имали прилику да се сретну. А подсетићемо вас да је на Златибору тог дана било присутно око 750 колегиница и колега.

У сенци спортских дешавања и дружења, нашло се времана за размену искустава и упознавања са проблема са којима се суочавају оба синдиката у својим срединама. Испоставило се да имамо велики број сличних проблема у служби и ми и они, што је и очекивано, али на неке наше баналне проблеме они су остали у неверици. Треба напоменути да је СПС пре пар дана окончао седмомесечни штрајк из ког је изашао као победник – са обезбеђеном повишицом плате од чак 24%. Наравно, та повишица не следује свима већ само колегама на улици. Треба напоменути и нешто врло важно и вероватно пресудно за успех штрајка – оба словеначка репрезентативна синдиката у полицији наступила су заједно, и све време сарађивали кроз преговоре са послодавцем.

Током радног доручка, уз присуство гостију из врха нашег министарства, приступило се и озваничавању сарадње. Колеге председници Зоран Петрович и Лазар Ранитовић потписали су Протокол о сарадњи између два синдиката. Овај прокол и предвиђени вид сарадње је први такав за оба синдиката и надамо се успешној сарадњи.

Представници МУП 14232466_10209252023331919_4173848378269297191_nприсутни на потписивању Протокола, помоћник директора полиције Богољуб Живковић и саветник министра за специјалне јединице Александар Живковић, су у своје лично име подржали овај потез ССП, изневши мишљење да ће од те сарадње корист имати и дирекција полиције и цело Министарство, будући да су колеге из Словеније далеко одмакле у реформама које нама тек предстоје. Посебан интерес су исказали за Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, јер нам је то један од најважнијих задатака у наредном периоду – израда квалитетног Правилника на дужи период, с обзиром на честе измене које не воде никуда, стварајући забуну и код руководилаца и код извршилаца. Наравно, у складу са Протоколом, колеге су нам доставиле Правилник и овластиле нас за његово коришћење у складу са нашим потребама.


Препознајући значај сарадње на јачању и унапређењу веза полицијске солидарности и узајамног разумевања, уз обострану жељу да развију и унапреде билатералне односе, дефинишу заједничке задатке у одбрани интереса гране коју заступају, СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ и СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ СЛОВЕНИЈЕ (у даљем тексту: стране) су одлучили да закључе :

ПРОТОКОЛ
О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ

СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ И СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ СЛОВЕНИЈЕ

Обе стране су убеђења да је будућност синдикалног деловања у чвршћем повезивању запослених у суседним земљама, као и у њиховој међусобној размени искустава.
Потписници Протокола су сагласни да ће сарађивати на питањима:
 унапређивања и заштите, радно-правних, социјалних, образовних, културних и других заједничких интереса својих чланова;
 остваривање и заштиту синдикалних права и слобода интересног организовања;
 међусобног информисања о искуствима из области трипартизма, посебно колективног преговарања и закључивања колективних уговора, уз узајамну подршку у тој области,
 повезивање синдиката полиције у Европску конфедерацију синдиката,
 размена искустава у вези организације и рада синдиката,
 заштите на раду и развоја у области спорта и културе,
 и другим питањима која буду од интереса за ове синдикате;

Потписници Протокола су сагласни да одржавају редовне контакте кроз преписку и сусрете, разматрају иницијативе и облике заједничког деловања и слично.

Овај Протокол ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ових синдиката.

На Златибору
29.08.2016 године

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ                                   СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ СЛОВЕНИЈЕ
П р е д с е д н и к                                                                                  П р е д с е д н и к
Лазар Ранитовић                                                                                  Зоран Петрович


sporazum sa Slovencima ORG

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ