Skip to main content

Пружена правна помоћ у СГ Лесковац


Више чланова СГ Лесковац ССП поднели су захтеве правној служби ПУ Лесковац за исплату разлике у надокнади путних трошкова, тадашњи одговор ПУ био је негативан!
Након добијања одговара, ангажован је правни заступник СГ Лесковац који је уложио жалбу жалбеној комисији, која је укинула решење ПУ Лесковац као неосновано и предмет вратила на поновни поступак!


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ