Skip to main content

ПУ Нови Сад: Проблеми запослених у ПС Бачка Паланка


Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа Нови Сад

Начелник
Стеван Крстић
Поштовани,
Синдикату српске полиције се обратио већи број запослених у  ПС Бачка Паланка који су нам указали да запослени који имају решења за саобраћајног полицајца раде на пословима који нису решењем предвиђени тј. јавног реда и на административно техничким пословима.
Самим тим имамо ситуацију да су по систематизацији  у ПС  Бачка Паланка места за саобраћајног полицајца попуњена а у пракси су упражњена два места, јер два саобраћајна полицајца не раде послове саобраћајаца и то: Зубац Ненад који већ 12 година ради административно техничке послове у ПС и Синадиновић Милош ради на пословима  вође сектора 1. Категорије што је у супротности са решењем које поседују.
Сматрамо да постоји чиста злоупотреба и самовоља начелника ПС Бачка Паланка Горана Новаковића који је распоредио полицијске службенике на радна места за које не поседују решења.
Такође имамо сазнање да је саобраћајни полицајац ПУ Нови Сад СПИ Исток Немања Радмиловић (1985) из Бачке Паланке,  због великих путних трошкова ( око 15.000,00 динара ),  поднео захтев за прелазак у Бачку Паланку и да је добио писмену сагласност од стране командира СПИ Исток Ненада Станковића, начелника ОСП ПУ Нови Сад Милована Глођевића и од вас као заменика начелника ПУ Нови Сад, али да истом није омогућено да пређе у ПС Бачка Паланка што је у супротности са ставом нашег министарства да се свим полицијским службеницима који имају високе трошкове превоза омогући прелазак на радно место у месту живљења.
Молимо да реагује у складу са Вашим овлашћењем и спречите поступање појединих старешина, који делују супротно прописаних законских норми и да омогућите запосленима у ПС Бачка Паланка да раде на радним местима која су предвиђена добијеним решењем.
Председник
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ