Skip to main content

ПУ Нови Сад: Захтев за примену члана 27. ПКУ


Република Србија
Министарство унутрашњих послова 
Полицијска управа Нови Сад  
Заменику начелника
Господину Стевану Крстићу

Предмет: ДОПИС – ЗАХТЕВ за примену члана 27. Посебног колективног уговора за полицијске службенике
Поштовани, обраћамо Вам се са овим дописом-захтевом којим желимо да Вам укажемо на неправилности који се односе на погрешну примену, односно непримену Посебног колективног уговора за полицијске службенике.
Наиме, у СПИ Исток, а која је у оквиру ПУ Нови Сад, на радном месту Вођа смене (дежурни полицајац), тренутно је ангажовано 5 запослених.
Проблем који се овде јавља јесте да се тројици запослених који врше задатке и послове на том радном месту не урачунава увећање основне зараде предвиђено чланом 27. Посебног колективног уговора за полицијске службенике, а везано за дежурство ван радног времена (приправност), као и за додатно оптерећење на раду које се обрачунава запосленима.
Овим путем од Вас, као заменика начелника управе и особе од ауторитета, тражимо да запосленима који су били ангажовани на пословима Вође смене исплатите неисплаћени део увећања основне зараде по том основу, а сходно броју смена које су запослени имали у периоду од 01.01.2012. године, па до данашњег дана, као и да се то увећање урачунава и надаље, све док полицијски службеници врше послове дежурног полицајца.
У случају да нам у разумном року не одговорите на наш захтев, бићемо принуђени да се обратимо Републичком правобраниоцу, а затим и да судским путем остваримо своја права.
Хвала на разумевању,
Ненад Љубишић
председник СГ Нови Сад


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ