Skip to main content

ПУ Пријепоље: Решен проблем у вези увећања коефицијента плате за припаднике ИЈП


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНСТВО

У петак 07.12.2012. године делегација ССП-а, у саставу члан ГО Драган Ристановић и адвокат синдиката Владимир Радовановић, одржала је састанак са члановима СГ Прибој. Делегација је између осталог упозната за одређене проблеме запослених у ПУ Пријепоље. Неки од тих проблема је и тај да састав ИЈП-а од јануара 2012. године не добија увећање коефицијента плате за ангажовање у износу од 5,10,15, и 20% у зависности од тога колико пута се припадници ИЈП-а ангажују. Запосленима се тромесечно обрачунавају сати и након три месеца им се под изговором прерасподеле радног времена дају слободни дани.
Након састанка са члановима СГ Прибој, одржан је састанак са Начелником одељења полиције ПУ Пријепоље Љубомиром Станић, који је упознат са проблемима. Начелник је упознат са депешом Ресора ЈБ бр. 145 из 2006. године по којој је обавезно увећање коефициента за ангажовање припадника ИЈП-а. Са истим је договорено да припадници ИЈП за месец децембар линеарно добију увећање плате у износу од 20% плате, без обзира колико су пута били ангажовани. Пошто начелник није сигуран да ли депеша још увек важи, тражиће мишљење Дирекције полиције.
Такође, начелник је упознат и са чланом 27. Закона о платама државних службеника и намештеника, где јасно каже да се прерасподела радног времена врши месец за месец, где се за 1 сат прековременог добија 1,5 сат слободног и где су старешине дужне да од полицајаца траже изјашњење како ће им се ти сати надокнадити, да ли новчано или у виду слободних дана. Договорено је да се убудуће на тај начин (месец за месец) обрачунавају сати а не тромесечно, што је начелник прихватио и преузео на себе обавезу да у понедељак обави разговор са старешинама и да им наложи да члан 27. Закона о платама државних службеника и намештеника дословно примењују.
Број 52-01/12
У Ариљу 07.12.2012. године.

Председник СГ Ариље
Члан ГО ССП-а
Ристановић Драган


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ