Skip to main content

ПУ Ужице: Захтев за примену Закона о раду


ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА УЖИЦЕ
– НАЧЕЛНИКУ –
Предмет: Захтев за примену Закона о раду
Поштована,
Указујемо Вам да као одговорно лице у Полицијској управи у Ужицу да у складу са својим овлашћењима да се потрудите да се у потпуности примењује Члан 209. Закона о раду.
Члан 209. Закона о раду гласи: „Синдикат има право да буде обавштен од стране послодавца о економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката.“
Што значи да се под законском принудом обавезују послодавци да свим регистрованим синдикалним организацијама (а не само репрезентативним) код себе обезбеђују информације о економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених , односно чланова синдиката. При томе подсећамо да је законско одређење да је циљ синдикалног удруживања заступање, представљање, унапређење и заштита професионалних, социјалних, економских, културних и других појединачних и колективних интереса чланова сииндиката. Да би се оваква улога могла остварити, њему се морају обезбедити одређене информације од стране послодавца, што је сада овим чланом Закона о раду уведено у законску обавезу.
Морам Вас подсетити да смо за Дан полиције који сте организовали у ресторану ПУ у Ужицу имали разговор у којем сам Вам указао на ову законску обавезу и да је потредно да убудуће представика Синдиката српске полиције позивате на колегијуме који се тичу економских и радно-социјалних питања.
На подручју ПУ Ужице Синдикат српске полиције броји преко 80% запослених. Наша обавеза да пружимо члановима сва права која проистичу из Закона о раду, Закона о полицији и колективног уговора.
Молимо да нам по овом Захтеву одговорите писаним путем у што краћем року.
С поштовањем,
Члан ГО ССП
Драган Ристановић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ