Skip to main content

ПУ Врање – Први састанак са новоизабраним начелником


Врање, 28.04.2016. године –  У времену од 12,00 до 14,00 часова, одржан је састанак делегације ССП Регионалног центра Врање са новоизабраним в.д. начелником ПУ Врање господином Томиславом Илићем. Делегацију ССП РЦ Врање чинили су: Срђан Јовић члан ГО ССП, Зоран Стојчић председник  РЦ Врање, Братислав Борић  члан ГО РЦ Врање, Срђан Стојиљковић председник СГ Прешево, Драган Павловић председник СГ Бујановац, Дејан Јањић председник СГ Врање. Састанак је трајао дуже од 2 сата јер је толико времена било потребно да  в.д. начелника упознамо са горућом проблематиком око радно-правног статуса запослених у ПУ Врање.

Господин Томислав Илић је на почетку поздравио све присутне, уз изражавање очекивања да ћемо заједничким деловањем и указивањем на евентуалне пропусте, недостатке и давањем одговарајућих предлога учинити рад свима лакшим и тиме утицати на боље резултате у раду. Председник РЦ Врање Зоран Стојчић се захвалио господину Илићу на одвојеном времену и пријему, додао да састанак нисмо захтевали одмах по његовом именовању, иако су чланови то инсистирали, а све из разлога како би начелник временом прикупио неопходне информације и упознао са проблематиком и отворио теме.

Вишак радних сати, прековремени рад и приправност.

Упознали смо господина Илића са захтевима за склапање споразума о вансудском поравнању због остварених вишка сати, који су стотинак запослених из свих организационих јединица у оквиру ПУ Врање поднели, а на основу договора на састанку у Дирекцији полиције 25.02.2016. године, како би се на основу њих извршила уплата новчаних средстава за период од 1.7.2015 – 31.12.20105. године. Ови захтеви су уз обрачун остварених вишка сати требали бити послати ка Сектору за материјално-финансијско пословање, најкасније до 01.03.2016 године, али је из нама (не)познатог разлога  све то стајало у месту. „Учинићу све што могу да запослени који су поднели Захтеве не буду оштећени и да остваре своја законом загарантована права“, добили смо одговор од господина Илића. Захтеви са обрачунатим оствареним вишком сати ће из оранизационих јединица одмах после празника бити прослеђени ка ПУ Врање.

Налози за приправност нису у ранијем периоду издавани запосленима и поред тога што су на пример инспектори из ОПП ПУ Врање морали бити „стално доступни“ свакога дана, бар 15 дана у месецу. „Стална доступност“ која се није плаћала је важила и за припаднике ИЈП и поједине старешине. Нажалост,  поједини функционери у ПУ Врање нису знали или хтели да разликују термин „стална доступност“ и „приправност“ и због тога су ове категорије запослених биле оштећене у доста случајева .

Налози за прековремени рад, такође, нису издавани и поред тога што, због обима, комплекности и разноврсности послова, има доста ситуација да запослени остају после радног времена, јер је „став“ бившег руководства ПУ Врање био да се у овом случају дешава доста злоупотреба на начине да се при крају радног времена одрађује посао који не трпи одлагање и онда се захтева плаћање прековременог рада.

Господин Илић је одговорио да је након именовања на место в.д. начелника ПУ Врање и упознавања ситуације затекао нарушене међуљудске односе, лошу организацију рада код појединаца и многобројна кршења права запослених. Свим руководиоцима је наложио да неће толерисати овакве или сличне пропусте као раније и да полицајац мора бити испоштован, на исти онај начин на који се он односи према раду. Договорено је да се будуће запосленима издају налози за приправност у одређеним ситуацијима (ИЈП),  а за инспекторе ОПП и остале  – само када плану и распореду рада буду предвиђени за то. Предати налози за прековремени рад ће се потписивати само у случајевима када се процени да послови не трпе одлагање. Члан ГО ССП Срђан Јовић се надовезао и додао да смо све ово покушали решити у Дирекцији полиције на састанку на коме је присуствовао и господин Велиновић, делимично смо  успели, а увек је нешто „кочило“.  Сада и сами можемо видети ко је то радио и ускраћивао запосленима остваривање права.

Распоред рада – два дана унапред.

Зоран Стојчић је обавестио начелника да се скоро годину дана у свим организационим јединицама у оквиру ПУ Врање (сем ПИ Врање) крши Закон о раду члан 56. Став, ПКУ члан 6. Став 2. и депеша Дирекције полиције 03 број 253/15 од дана 11.06.2015. године и запослени не упознају са распоредом рада два дана унапред. Посебно нам ово тешко пада јер је ССП на покренуту иницијативу из РЦ Врање својим радом и залагањем издејствовао ово право на нивоу целе Србије, а да се то овде не примењује. Због тога смо против начелника ПС Трговиште Дејана Златковића поднели и иницијативу за покретање дисциплинског поступка. Господин Илић се сложио да се Закон и ПКУ морају поштовати и да се запосленима не ускраћује ово право и у наредних неколико дана решиће овај проблем на начин да прављење распореда рада два дана унапред буде пракса у раду, а не само изузетак. Зоран Стојчић је напоменуо начелнику да ће се одређени руководиоци правдати „да не могу обезбедити људство“, да им се за слободан дан јављају од данас за сутра и тако настаје померање, али да то можемо решити на друге начине. Први је у случају потребе да запослени тражи слободан дан или плаћено одсуство најкасније три дана унапред, а уколико буде ванредних и неочекиваних ангажовања, сви ћемо се одазивати као и до сада и да ту нема неке велике разлике. Изузетак су боловања и тешки случаји али они се не догађају сваки дан. Такође сматрамо да депеше из ПУ Врање које се прослеђују ка организационим јединицама, а тичу се јавних скупова,  осталих окупљања , ангажовања ИЈП буду на време послате и да се не чека задњи тренутак када се направи распоред. Наравно изузеци су непредвидива дешавања, непријављени јавни скупови и сл.

Посебна накнада – рад са мигрантима.

Председник СГ Прешево Срђан Стојиљковић образложио је другу тему, која се тиче неисплаћене посебне накнаде по Одлуци министра од 1.500 динара за одређене позиције и категорије запослених, укључујући и официре полиције из Одељења полиције у Врању. Господин Илић је одговорио да је добро упознат са том ситуацијом, али да то он сада не може ништа променити и исправити могуће туђе грешке. Додао је да то све зависи од процене господина Шапоњића, али да он на то не може да утиче и да је боље да пронађемо други пут да то решимо  Овај проблем ће ССП  изнети на следећем састанку у Кабинету министра 10.05.2016 године.

Водоснабдевање у ПС Прешево.

Срђан Стојиљковић је упознао господина Илића са започетом процедуром ССП око водоснабдевања у ПС Прешево, напоменувши да морамо изнаћи решење и да станица добије исправну пијаћу воду. Потребно је урадити пројекат и добити одобрење од МУП-а, где ће у овој реализацији ССП у пуном капацитету и учестовати, тако да смо замолили начелника да он то „погура“ и да убрзамо ову процедуру. Господин Илић је одговорио, и био је у праву, да се оваква питања морају решити на већем нивоу у МУП-у јер је пре израде Пројекта потребно прикупити брдо документације и добити доста одобрења из разних Сектора, да је потребно обезбедити већа новчана средства и да није све лако како се чини. И поред тога ће ССП покушавати да обезбеди документацију, пројекат и одобрења и почнемо са ископом бунара, додао је Срђан Стојиљковић.

Смене од 8 часова.

Драган Павловић, председник СГ Бујановца дао је предлог да се у ПС Бујановац радницима на позорници и обезбеђењу објекта промене смене које сада трају 7 и 6 сати на класичну смену од 8 сати (два прва, два друга, два трећа, ПД, НО). Разлог томе је велико оптерећење које трпе полицијски службеници услед дугих путовања, где свакодневно у једној смени у обе релације прелазе и по 100 км. А радећи на позорници и тзв „кућици“ морају два пута долазити у току дана. Господин Илић се сложио са овим и одговорио да што се тиче позорнице не постоји законска могућност то променити, а и због тога што у целој Србији она функционише на тај начин, раде се смене по 7 сати. Код обезбеђења објекта постоји простор и имамо његово одобрење да се смена са 6 повећа на 8 сати, уколико командир ПС Бујановац може на овај начин организовати рад. Надамо се да хоће, сматрамо да ће бити лакше и командиру да то одради.

Прикупљање новчане помоћи. 

Братислав Борић, члан ГО РЦ Врање замолио је начелника да помогне ССП у акцији прикупљања ночане помоћи за три члана ССП, која су хитно неопходна за њихово лечење.  Договорено је да заједно искоординирамо активност и помогнемо овим колегама и колегеници, да се пошаљу депеше ка организационим јединицама, а да начелника увек обавестимо о оваким и сличним акција у којима ће он увек изаћи у сусрет.

Управни послови ПУ Врање.

Дејан Јањић, председник СГ Врање, замолио је начелника да за управне послове у Врању промени време паузе. Такође је напоменуо да је потребно наћи и механизам да они који на управним пословима раде суботом, њима то буде плаћено. На молбу Јањића, господин Илић је одговорио да ће размотрити промену времена у зависности од организације у раду. За друго питање, сходно одредбама ПКУ као приоритет ће бити одобравање слободних дана запосленима, а ако је повећан обим послова и слободни дани не буду искоришћени у року од три месеца, они ће бити плаћени.

Проблематика ИЈП.

Начелник је започео ову тему и додао да неће допустити да ниједан припадник ИЈП на терену остане без хране и воде, што се у ранијем периоду и дешавало и захвалио Председнику РЦ Врање Зорану Стојчићу на упућеном допису где је „на основу овог акта сазнао да припадници ИЈП на ангажовању у Босилеграду нису добили храну и воду“. Става је да овакве и сличне чисте ситуације где је очигледно кршење права неће толерисати и убудуће тражиће одговорност од оних који не организују рад онако како треба, а плаћени су за то.

Осим ових тема, на састанку је било речи о чувеној депеши из ПУ Врање  где се полицијским службеницима у униформи забрањује да за време смене у угоститељском објекту уђу и попију воду или кафу, да се механичарима у ПУ Врање и ПС Бујановац обезбеди униформа за рад и тд. О свему овоме бићемо накнадно обавештени чим се господин Илић упозна са овим.

За разлику од ранијег периода, када смо иницирали решавање радно-правних статуса запослених, а од стране бившег руководства ПУ Врање наилазили на неразумевање и незаинтересованост у решавању, правдање разним инструкцијама, па и депешама из 2009. године, на овом састанку смо уочили нешто што раније нисмо имали:  Новопостављени в.д начелник ПУ Врање, господин Томислав Илић, поседује огромну вољу, жељу и енергију да исправи грешке претходника, да запосленима обезбеди услове на раду какве заслужују и да испоштује њихова законом загарантована права. Тиме ће мотивисати исте те запослене да више раде и остварују ефикасније резултате рада, а по нашем мишљењу, и утисцима са састанка, спреман је да „стане иза сваког вредног и поштеног радника  и да му помогне“. То је оно што га чини правим професионалцем и верујемо да ће у овоме успети. А Синдикат српске полиције је спреман да у томе помогне.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић