Skip to main content

Радни састанак са представницима градске управе града Зајечар!


Делегација Синдиката српске полиције СГ Зајечар, дана 07.11.2012. године у времену од 10,00 до 12,00 часова у градској управи Зајечар присуствовала је радном састанку са представницима градске управе града Зајечара.
Циљ поменуте делегацијске посете био је организовање заједничког радног састанка, са темама које су приоритетно од великог значаја за побољшање основних радних услова за полицијске службенике са подручја града Зајечара.

Делегација ССП СГ Зајечар била је састављена од полицијски службеника који су уједно и представници организационих јединица ПУ Зајечар из којих долазе:
1. председник СГ Зајечар и члан ГО ССП Стојадиновић Игор -полицијски службеник Одељења саобраћајне полиције;
2. секретар СГ Зајечар Стојковић Милица – полицијски службеник Одељења полиције, 1. ПИ Зајечар;
3. члан ГО СГ Зајечар Милутиновић Златољуб – полицијски службеник Станице граничне полиције “Зајечар“.
Делегацију ССП СГ Зајечар примио је заменик градоначелника града Зајечара, господин Зоран Манчић са својим најужим руководством.
Теме о којима се расправљало:
1. Актуелни проблеми са којима се сусрећу полицијски службеници у недостатку основних а и тренутно неадекватних просторних услова као и недостатак одређене техничке опреме неопходне за адекватно обављање полицијских послова. У оквиру ове тачке базирали смо се на проналажењу модуса односно алтернативног начина за набавку-куповину мобилног апарата за контролу присуства психоактивних супстанци (наркотика) у организму (ради се о апарату Немачког произвођача “DRAGER Drug Test 5000“). Обе делегације сложиле су се да би поменути апарат имао широку примену у оквиру обављања полицијских послова са циљем повећања јавне безбедности наших суграђана. Поседовање оваквог апарата било од великог значаја за нашу локалну заједницу а и тиме би се сврстали у трећи град у Србији који поседује овакав апарат;
2. Недовољно људство у појединим организационим једницама и апел граду Зајечару за подношење иницијативе Влади Р Србије и МУП Р Србије ради проналажења решења за отварање конкурса о пријему и обуци људства за рад у организационим једницама и то: сектору за ванредне ситуације, полицији опште надлежности и саобраћајној полицији у којима је евидентан недостатак полицијских службеника на подручју града Зајечара.
3. Став, мишљење и расположивост градске управе о томе да СГ Зајечар уложи кандидатуру главном одбору ССП за организацију “VI ПОЛИЦИЈАДЕ ЗАЈЕЧАР 2013“, као и њихова спремност за логистичко-материјалну подршку.
Закључак обе делегацијске стране, након одржаног радног састанка је и више него крајње позитиван, са констатацијом да је начињен велики корак у смеру остваривања неопходног дијалога са властима локалне самоуправе. Локална самоуправа града Зајечара има став да је неопходно да се у предстојећем периоду локална самоуправа заузме за пружања логистичко-матерјалне подршке у циљу што адекватнијег опремања и осавремењивања ПУ Зајечар.
Све потенциране тачке дневног реда су детаљно анализиране и у сваком аспекту сагледане, где смо на крају радног састанка обавештени да је одговор по свим потенцираним тачкама у сваком смислу речи позитиван и да ће се одмах преузети мере за што хитнију реализацију истих.
Локална самоуправа града Зајечара је на овом радном састанку показала велику спремност за крајње отворен дијалог и стратешко партнерство за стварање адекватних и поспешивање постојећих амбијенталних и техничких услова за све полицијске службенике града Зајечара.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ