Skip to main content

РЦ Београд: Начелнику ПУ за град Београд – предлог за унапређење рада


Веселин Милић

Поштовани господине Милићу,

у складу са договором са нашег састанка одржаног 02.10.2013. године,  као и досадашњом праксом синдиката да у циљу заштите интереса чланова и запослених одговоре тражимо унутар МУП-а и проблеме решавамо директним разговорима, обраћам Вам се са захтевом да размотрите наше примедбе у вези Ваше депеше 02 број 20/13 од дана 22.10.2013. године.

Том инструктивном депешом прописали сте новине у раду приликом поступања на достављању кривичних пријава тужилаштвима, где се од стране тужилаштава захтева допуна пријаве у виду посебног акта (извештаја или службене белешке) у коме би били подаци о бројевима телефона, адресама пребивалишта или боравишта осумњичених, оштећених и сведока у поступку. Такође тужилаштво захтева и да им се доставља по два примерка комплетне кривичне пријаве са свим доказима и прилозима.

Синдикату српске полиције обратио се већи број чланова са истоветним примедбама на наведену инструкцију, а које се могу формулисати на следећи начин:

  •  Писање посебног акта са захтеваним подацима је непотребно трошење енергије и материјалних ресурса јер је могуће и свакако практичније, изменити постојеће формуларе кривичних пријава и осталих писмена на тај начин што би на њеима  био предвиђен одељак/ци у коме би се уносили тражени подаци;
  • Достављање два комплета кривичних пријава са свим доказима и прилозима је такође непотребно трошење материјалних ресурса, пре свега папира и тонера за штампаче или копир апарате. Познато Вам је да се комплети кривичних пријава често састоје од неколико десетина листова, па чак и стотина листова када су у питању кривичне пријаве по привредном криминалитету. А вероватно Вам је познато и да смо слабо опремљени и да често недостаје папира и тонера за штампање и на досадашњи начин рада, да врло често запослени сами од својих средстава купују неопходан материјал а новим начином би то само још више отежало рад и функционисање службе.

Синдикат српске полиције сматра да су примедбе колега оправдане и рационалне, поготово у садашње време опште штедње и смањења материјалних трошкова на свим пољима рада у Министарству и читавој држави.

Потребно је да у контакту са надлежним тужилаштвима наново размотрите ову проблематику и усагласите нов начин сарадње уважавајући наше примедбе и предлоге који ће довести до ефикаснијег рада и материјалне уштеде.

Чланови и стручне службе Синдиката српске полиције Вам стоје на располагању за помоћ и подршку у договорима са надлежним тужилаштвима.

С поштовањем,

Председник Скупштине РЦ Београд
Миле Лазаревић

У  Лазаревцу 25.10.2013.године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ