Skip to main content

Реализован други састанак у Управи граничне полиције


Према ранијем постигнутом договору о редовним састанцима између представника Управе граничне полиције и Синдиката српске полиције, 06.01.2013. године одржан је други заједнички састанак, који је трајао од 9:30 до 11:30 часова.

Испред Управе граничне полиције састанку су присуствовали: начелник УГП Ненад Бановић, заменик начелника Драган Глигорић, помоћници Божидар Пендић и  Саша Арсенијевић као и Радиша Ристовић и Милош Затезало из УГП.

Делегацију Синдиката српске полиције чинили су председник Глишо Видовић, Ивана Стојанов, Радослав Мијатовић, Небојша Симјоновић  и Драган Жебељан.

Теме састанка:

  1. Поштовање закона и ПКУ;
  2. Потреба за обуком граничне полиције;
  3. Организација рада;
  4. Услови рада

У циљу чувања националне безбедности и интереса државе, а због осетљивости проблематике државне границе,  изнећемо следеће (остало не можемо изнети јавно):

ССП: Изнет је проблем са комуникацијом и игнорисањем синдикалних активиста од стране Јанић Мирослава начелника РЦ према Мађарској.
УГП: Такав однос је у супротности са ставом УГП.
Мере: Договорено је да начелник УГП Ненад Бановић реагује у складу са својим овлашћењима и скрене пажњу на понашање и обавезу дијалога са синдикалним функционерима ССП.

ССП: У РЦ према Мађарској и РЦ према Хрватској се не поштује одрађен вишак сати на дужности, док се у осталим РЦ у Србији поштује.
УГП:
Потребно је да се у свим РЦ поступа једнобразно и у складу са законом како нико не би био оштећен.
Мере:
УГП ће послати депешу свим РЦ у вези са поштовањем ПКУ и Закона о раду, а посебну пажњу обратити на вишак радних сати које радници остварују. Официри УГП ће извршити контролу вођења временика по свим РЦ и СГП.

ССП: Прошлог састанака постављено је питање у вези са потребом обуке радника УГП посебно курсеви за ПД контролу.
УГП: Договорено је да у наредном периоду полицијски службеници који су били на поменутим кусевима, изврше обуку унутар своје организационе јединице за полицијске службенике који тренутно раде на тим пословима, а нису прошли поменуту обуку.

ССП: Исказан недостатак опреме и средства за везивање.
УГП: Тренутно је недовољно средстава у буџету УГП како би се извршила комплетна опрема свим полицијским службеницима, могуће извршити прерасподелу средстава. Став је да официрима у седишту УГП нису потребне службене лисице.
Мере: Официри УГП и старешине које воде СГП раздужити са средствима за везивање и задужити полицијске службенике који раде на КПДГ и ОБДГ.

ССП: Недостатак људства у УГП.
УГП: Завршен је курс у ЦОП-у и 43 полицијска службеника су опредељена за УГП на контроли границе.

ССП: Неисправност великог броја рампи на граничним прелазима.
УГП: Кроз буџет је планирана поправка и санирање неисправних рампи на граничним прелазима, тражена је поправка рампи али одговра и даље нема.
Мере: УГП ће ургирати код Управе за заједничке послове да се рампе поправе.

ССП: Проблем недостатака пијаће воде на појединим местима које покривају радници УГП.
УГП: Послат је допис Управи за послове исхране и смештаја али одговора и даље нема. (допис у прилогу)
Мере: ССП ће инсистирати код Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова да се овај проблем са пијаћом водом реши.СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ