Skip to main content

С почетком 2014. крећемо у утврђивање репрезентативности


Глишо ВидовићС почетком нове 2014. године Синдикату се намећу нови професионални изазови и непрестална борба за радничка права која у МУП нису на задовољавајућем нивоу. Нашим вредним радом, уз вашу несебичну помоћ, поштовани чланови ССП, и уз вашу веру да можемо променити свет око себе – на боље, сматрамо да смо дошли до оне магичне цифре броја чланова која је потребан за подношење захтева за утврђивање репрезентативности.

Први допис ове године упућен је Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова у коме тражимо да нам доставе тачан податак о броју запослених у МУП, како би смо благовремено поднели захтев за утврђивање репрезентативности и узели активно учешће у писању новог Посебног колективног уговора за полицијске службенике. Хвала Вам што сте уз нас и што нам верујете, сви ви који сте неопредељени или незадовољни радом других синдиката, добродошли сте. Будите део Синдиката који пише нову историју синдикализма у МУП-у. 

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ са седиштем у Ужицу, улица Наде Матић број 8. ПИБ:105204632, матични број: 177113892, испуњава све услове прописане чланом 218. Закона о раду за стицање статуса репрезентативности.

Поред тога, ССП броји преко 7.000 чланова – што би требало да представља број од преко 15% од укупног броја запослених код послодавца, што је додатни услов репрезентативности прописан чланом 219. Закона о раду.

На основу одлуке Главног одбора ССП намеравам да у својству овлашћеног лица за заступање и представљање поднесем захтев за утврђивање репрезентативности, те је неопходно да нам доставите податак о тачном броју укупно запослених у Министарству унутрашњих послова.

Наведени податак је неопходан за испуњавање формално-правних услова за подношење захтева послодавцу за утврђивање репрезентативности, будући да је чланом 226. став 2. Закона о раду изричито прописано да се уз захтев за утврђивање репрезентативности обавезно подноси и доказ о испуњености услова репрезентативности који се, између осталог, односе и на доказивање чињенице постојања потребног броја чланова на основу приступница у складу са чланом 219. став 1. Закона о раду.

С тим у вези, молим Вас да нам благовремено доставите документ из чега се може видети тачан број запослених на неодређено време у Министарству унутрашњих послова на дан 01.01.2014.године.

С поштовањем,

Председник
Видовић Глишо


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ