Skip to main content

Састанак представника МУП и синдиката поводом ребаланса буџета-СТАВ ССП: Уштеда ДА али НЕ ПРЕКО ЛЕЂА РАДНИКА!


На иницијативу Сектора финансија 18. јуна 2013. године одржан је састанак представника МУП са представницима регистрованих синдиката који делују у оквиру Министарства унутрашњих послова.

Министарство унутрашњих послова су представљали: Државни секретар Вања Вукић, Државни секретар Владимир Божовић, Државни секретар Миодраг Миљковић, Директор полиције Милорад Вељовић, помоћници министра:  Жељко Којић, Милош Опарница, Слободан Недељковић, Предраг Марић и генерални секретар МУП Милорад Тодоровић.

Састанку су присуствовали и представници следећих синдиката: Независни синдикат Србије, Синдикат српске полиције, Полицијски синдикат Србије, Синдикат полиције, Независни полицијски синдикат Србије, Синдикат независност, Синдикат ватрогасаца Србије, Јединствени синдикат полиције, Синдикат уједињене полиције, Синдикат радника полиције и Синдикат управе Србије.

Састнак је отворио државни секретар Вања Вукић и у свом уводном излагању изнео да се МУП налази у тешкој финансијској ситуацији и да је састанак сазван у циљу да се са синдикатима нађе модус да се терет кризе равномерно распореди на све факторе у  МУП-у и да се нађе решење којим би се трошкови МУП-а смањили за четири  милијарде динара. У свом излагању наводи следеће :

  •  Наставиће се са исплатом  10.000,00 динара за запослене у МУП,
  •  Влада је усвојила Правилник о новој униформи,
  •  МУП сноси велике трошкове за плаћање превоза запосленима и предлаже да се убудуће путни трошкови наплаћују на тај начин да запослени на благајни прилажу аутобуску карту и на основу ње подижу новац за путне трошкове.

Затим реч узима помоћник министра Жељко Којић који наводи:

–          Путни  трошкови су велики проблем МУП-а, треба ићи на то да се смање путни трошкови, многи службеници немају право на путне трошкове и да треба спречити злоупотребе око наплате путних трошкова.

Државни секретар Миодраг Миљковић истиче да је припремљен план да се смање трошкови у МУП-у и да ће се избећи сви беспотребни расходи.  План ће доставити свим синдикатима на разматрање.

Државни секретар Владимир Божовић истиче :

  •   Потрошња у МУП мора се усмерити у токове у којима ће сви у МУП равномерно осетити,
  •   Материјално технички услови по полицијским управама су лоши
  •   Систематизација је велики проблем у МУП из разлога што је лоше урађења
  •   Неопходна је реформа у МУП

Директор полиције Милорад  Вељовић указује на то да врх МУП-а улаже максималне напоре да се 10.000,00 динара које запослени примају као помоћ угради у плату.

Након излагања представника МУП-а реч су узели представници синдикалних организација.

Председник председништва Независног синдиката полиције Југослав Милошевић у свом излагању истиче да је потребно да се предузму мере и усвоји предложени Правилник о наплати путних трошкова за запослене у МУП-у. Такође наводи да је потребно да се убрза реализација захтева за премештај.

Председник Независног полицијског синдиката Србије Момчило Видојевић захтева измену законских аката и подаката, указује на проблем шаролике наплате дневница и критикује МУП што је дошао у овако тешку ситуацију.

Председник Синдиката српске полиције Глишо Видовић указује да се треба радити на умањењу рахода јер доста новца беспотребно одлази у разне токове због јавашлука који Влада у МУП-у.  Предлаже следеће мере као хитне:

– Укидање категорије „возила на лично задужење“,

–  Да се у МУП престане са неконтролисаним примањем кадрова политичком и родбинском линијом и да се слободна радна места попуњавају путем интерних конкурса

–  Да се наплата путних трошкова врши у складу са правилником који је ССП предложио

– Да се престане са организовањем прослава и непотребним ангажовањем људства за обезбеђивање разноразних манифестација.

– Да се о трошку МУП на путовања не воде новинари како по земљи тако и по иностранству.

 Председник ССП Глишо Видовић је нагласио да ако ово смањење трошкова, осете запослени (извршиоци ) на својој кожи,  Синдикат српске полиције ће организовати штрајк у који ће позвати и остале синдикате и да ће 90 % запослених подржати и ући у штрајк.

Потпредседник Полицијског синдиката Србије Владимир Павићевић критикује заказивање састанка сматрајући да је касно јер је ребаланс буџета у четвртак 20.јуна  и поставља питање шта је врх МУПа преузео на укидању привелегија функционерима.

Председник Синдиката полиције Дејан Васић  указује да се непотребно средства троше на ангажовање прекомерног људства  приликом одржавања јавних скупова и обезбеђења утакмица.

Председставник Синдиката уједињене полиције Иван Томашевић подржава излагање представника других синдиката и указује да је стање у Полицијској управи за град Београд врло лоше а да исто то важи и за Управу полиције.

Председник Јединственог синдиката полиције Дејан Ђукић је подржао излагање осталих синдиката и предлаже да се укине бојево гађање за полицију јер муниција кошта и захтева да радници полиције не решавају наредбе.

Закључак са састанка се своди на то да је догорело до ноката званичницима МУП-а и да су од синдиката покушали да добију наклоност у покушају да се како је год могуће скрешу расходи.

Наишли су на јединствен став свих синдиката да се све што је запосленима, правилницима или законима загарантовано не сме дирати и да се уштеде остваре кресањем привелегија функционерима МУП а не права запослених.

Инфо служба ССП


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ