Skip to main content

Састанак са начелником ПУ Врање


111Врање, 22.04.2015. године – Одржан је састанак између начелника ПУ Врање Слађана Велиновића и делегације ССП РЦ Врање. Делегацију ССП РЦ Врање представљали су Председник РЦ Врање Стојчић Зоран, и кандидат за повереника СГ Врање Игор Јањић.

На почетку састанка Зоран Стојчић је у своје лично име захвалио начелнику ПУ Врање на испуњеном обећању давањем сагласности приликом премештаја из ПУ за град Београд у ПУ Врање. Одговор начелника је да ће сваком запосленом изаћи у сусрет приликом распоређивања у Врању. Наког тога начелник је упознат са новим руководством РЦ Врање и договорена је сарадња у будућем периоду, која ће бити искључиво у интересу свих запослених.

 Теме састанка са предложеним решењима су биле:

  • Безбедност полицијских службеника који раде у случајевима смањене видљивости и ноћу.

Зоран Стојчић и Игор Јањић су изнели проблеме полицијских службеника који обављају патролну делатност у таквим условима. У последње две године догодило се неколико повреда полицијских службеника приликом заустављања и контролисања возила ноћу, а нажалост и једна саобраћајна незгода са смртним исходом (пример колеге из Бујановца). Нико од њих тог тренутка није био адекватно опремљен, нити видљив за учеснике у саобраћају и то је главни разлог таквих исхода. Предложено је решење да се патролама које раде ноћу под хитно обезбеде батеријске лампе и флуоросцентни прслуци са ознаком „ПОЛИЦИЈА“. Начелник се сложио са наведеним и тог тренутка је урађено требовање за 100 флуоросцентна прслука који ће бити подељени у свим полицијским станицама и испоставама. За батеријске лампе смо добили обећање да ће бити наручене када се сагледа стварно стање у погледу њихове функционалности у ПУ Врање.

  • Начин прикупљања новчане помоћи и почетак прикупљања новчане помоћи за члана ССП који се налази у тешком здравственом стању.

Начелник је упознат са стањем у којем се налази запослени, као и да је ССП исплатио новчану помоћ том члану у више наврата и договорено је да се пошаље депеша свим станицама, испоставама и одељењима у саставу ПУ Врање којом би упознали запослене и почели са прикупљањем новчане помоћи.

  • Упознавање са распоредом у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором који је ступио на снагу

Зоран Стојчић је захтевао од начелника ПУ Врање поштовање члана 56. став 1. и 2. Закона о раду и члана 6. Став 1. и 2. Посебног колективног уговора где јасно и недвосмислено стоји:

Став1.
Послодавац је дужан да обавести запослене о распореду и промени распореда радног времена најмање пет дана унапред, осим у случају увођења прековременог рада.

Став 2.
Изузетно, послодавац може да обавести запослене о распореду и промени распореда радног времена у краћем року од пет дана, АЛИ НЕ КРАЋЕМ ОД 48 ЧАСОВА унапред у случају потребе посла услед наступања непредвиђених околности.

Готово у свим ПУ у Србији се не поштују ове одредбе и распоред рада се прави „дан за дан“, осим викендом када се запослени упознају за два или три дана унапред у зависности од организационе јединице. Напоменуто је да сви ми имамо приватан живот и породице, да велики проблем  запосленимапредставља овај начин организовања рада јер се не може ништа испланирати унапред. Начелник се сложио са овим, изјавио да је и он био полицајац који је радио на терену и да зна како је тим људима, али да се овог тренутка не може правити распоред чак ни за два дана унапред, због непредвиђених дешавања у нашем послу.

Зоран Стојчић је истакао да има простора да се овај начин обавештавања може примењивати, да ће Синдикат српске полиције учинити све што је могуће како би се ови чланови ЗОР и ПКУ поштовали и да ће приликом следећег састанка са Радном групом у МУП-у изнети овај проблем и захтевати да се пошаље обавезујућа депеша свим организационим јединицима.

  • Проблеми у ПС Бујановац који се тичу мањка полицијаца који за последицу имају прековремени рад запослених

Од стране Зорана Стојчића изнет је још један проблем који мучи све запослене, укључујући и старешински кадар у ПС Бујановац. Наиме, због мањак људства,  праћен специфичном територијалном организацијом, мултиетничком структуром и разним премештајима ради уштеда, руководиоци организационих јединица у овој станици  како би покрили сва одељења, прелазе и испоставе, наравно  не могу реализовати без додатног ангажовања полицијских службеника. Тако се догађа да већи број полицијаца раде прековремено чак више од 20 сати у току месеца.
Начелник је упознат са овим стањем и додао да и он покушава помоћи ПС Бујановац на тај начин што стално даје налоге за испомоћ из ПИ Врање, Прешево и осталих. Зоран Стојчић је затим изнео неколико решења како би се превазишао овај проблем, а да се не угрози безбедност грађана и имовине у ПС Бујановац. Договорено је да се ускоро укину два полицијска одељења и уведе стална патрола на тим местима, а да Зоран Стојчић Начелнику ПС Бујановац предложи остала два решења, која он лично подржава, али да њихова примена зависи искључиво од начелника ПС Бујановац.

  • Постављање огласне табле у ПИ Врање

Игор Јањић је упознао  начелника ПУ Врање са бројем чланова у ПИ Врање и договорено је место и величина огласне табле која ће бити постављена у току идуће недеље како би запослене упознали са активностима Синдиката српске полиције.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ