Skip to main content

Састанак са председником Србије, господином Томиславом Николићем


Tomislav_Nikolić,_official_portraitБеоград, 19.02.2014. – Док су наши драги политичари, чланови владе Србије заокупљени изборима, митинзима и подизању сопственог рејтинга, ми улажемо напоре на решавање проблема наших колега са Косова и Метохије.  Обратили смо се председнику Србије, господину Томиславу Николићу и затражили хитан састанак. Ево шта смо му написали:

 

ХИТНО!

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Председнику, господину Томиславу Николићу

 Б е о г р а д

Уважени господине председниче Николићу,

Синдикат српске полиције је у више наврата покушао да институционално реши проблем који је настао због незаконитог раскида радног односа према припадницима Министарства унутрашњих послова који живе и раде на територији АП Косово и Метохија.

Закључком владе 05 Број 11-10643/2013 од 9. децембра 2013.године, а на основу  предходног Закључка Владе 05 број: 02-3570/2013 од 22. априла 2013. године, којом је прихваћен Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа Републике Србије и такозване државе Косово, Влада Републике Србије грубо је прекршила Устав и друге законе Србије.

Влада је Закључком од 9. децембра 2013.године, наложила Министарству унутрашњих послова да најкасније до 13. децембра 2013. године измени Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова и укине радна места запослених из своје јужне покрајне АП Косово и Метохија, и на тај начин учинила издају земље и националних интереса, односно поступила противно Уставу и законима Србије.

Изменом Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у МУП, а после укидања радних места и уручења решења о престанку радног односа за преко хиљаду запослених, дата је могућност да остваре право на посебну пензију. То право, Влада је покушала да регулише Уредбом о условима за остваривање права на посебну пензију запослених у Министарству унутрашњих послова на територији АП Косово и Метохија 05 Број: 110-11250/13 од 25. децембра 2013. године, која је иначе такође противзаконита и противуставна.

Више од хиљаду запослених, на безобзиран и незаконит начин доведени су у подређени положај у односе на остале грађане и запослене у Србији, односно у Министарсту унутрашњих послова.

Надлежно лице у Министарству унутрашњих послова, противзаконито је издало решење о престанку радног односа чинећи тешку повреду закона, људских и радничких права.

Наиме, пре уручења отказа, послодавац је морао да заполенима који остају без свог радног места понуди друго слободно радно место у складу са школском спремом, а таквих радних места у МУП има и превише у централној Србији.

Чак и да није било слободних радних места на територији централне Србије, послодавац је пре уручења отказа запосленима морао да уручи решење о нераспоређивању и тек после временског протека, коначно уручи решење о престанку радног односа.

Све набројане радње које су гарантоване законом су незаконито изостављене, док је  Закључак Владе узет као акт по којем је поступано и који је изнад закона и Устава Србије.

Заинтересовани радници Министарства који су примили решење о престанку радног односа, преко овог Синдиката, уложили су жалбу Жалбеној комисији Владе Републике Србије, многе колеге који нису били чланови синдиката су доведени у заблуду те су пропустили да уложе жалбу због протека времена.

Жалбена комисија Владе се још увек није огласила нити одговорила на уложене жалбе. На тај начин, ћутањем, сматрамо да је ова комисија политичко тело Владе и да неће одговорити позитивно, и ако је очигледно да је читав поступак уручења отказа текао незаконито.

Пре око месец дана, на инсистирање овог Синдиката у Министарству унутрашњих послова одржан је састанак са премијером и министром Ивицом Дачићем, министром Александром Вулином, Генералним секретаром Владе Србије Вељком Одаловићем, државним секретарима Владимиром Божовићем и Вањом Вукићем као и са другим представницима МУП-а. Сматрамо да до решења проблема није дошло, пре свега због одсутности господина Александра Вучића.

Током састанка, било је очигледно да премијер и министар Ивица Дачић није у могућности да самостално доноси одлуке, односно да се преговорима дође до компромисног решења проблема.

На жалост, до оваквог проблема не би дошло да је послодавац на време водио социјални дијалог са Синдикатом, дакле времена је од 22. априла 2013. године било на претек. Уместо тога, ушли смо, не нашом кривицом, у време одржавања парламентарних избора те смо стављени пред свршен чин да време изборне кампање користимо за решавање проблема запослених, што ће мо без пардона и учинити.

С обзиром да су решења о престанку радног односа запослених у МУП који живе на територији АП КиМ донета мимо закона и Устава Србије и да не очекујемо одлуку Жалбене комисије Владе о исходу предатих жалби, сматрам да је неопходно да се Ви као председник свих грађана Србије, дакле и оних са Косова и Метојихе, заинтересујете за овај деликатан случај и делујете у складу са Вашим овлашћењима.

Такође, сматрам да је неопходно да, што је пре могуће организујемо заједнички састанак на ову тему.

С тим у вези, најљубазније Вас молим да прихватите позив Синдиката српске полиције и у наредних неколико дана пронађете време за састанак.

Надлежна особа или служба за организовање састанка може ме контактирати путем телефона на број 064/800-55-00 Глишо Видовић или позвати мог сарадника Драгана Жебељана на 064/800-55-95 који је портпарол и члан Главног одбора Синдиката.

 С поштовањем,

 

Број:  2442-01/14
У Београду, 19.02.2014.године

Председник
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ