Skip to main content

САСТАНАК СА РУКОВОДСТВОМ ПУ КРАГУЈЕВАЦ


Крагујевац, 19.06.2019. године – У кабинету начелника полицијске управе Крагујевац одржан је радни састанак руководства полицијске управе Крагујевац, и представника Синдиката српске полиције. Испред полицијске управе Крагујевац састанку су присуствовали  начелник ПУ госпођа Јасмина Рајковић и заменик начелника ПУ господин Радивоје Дашић. Делегацију Синдиката српске полиције чинили су председник ССП Лазар Ранитовић, члан ГО ССП Марко Москић, председник РЦ Крагујевац Славиша Бојковић, секретар РЦ Крагујевац Југослав Стевановић и председник СГ Рача Синиша Димић.

Током састанка указали смо на уочене проблеме, дали смо примере и доказе који се тичу прерасподеле радног времена, вишак радних сати у току месеца, приправност саобраћајних полицајаца у ПС Топола, Рача, Лапово и начин обрачуна путних трошкова.

Од стране руководства полицијске управе Крагујевац добили смо обећање да ће уочени недостаци бити отклоњени у што краћем року. План је да се у наредном периоду посебан акценат стави на ажурном вођењу евиденција, распореда рада и поштовање радног времена, а о томе ће сви руководиоци ОЈ добити и инструкције. Испуњење тог плана довешће до стварања додатне мотивације за рад, а самим тим и бољих резултата рада, што је и свима нама заједнички циљ, закључак је на крају конструктивног састанка.

И овој полицијској управи приметни су универзални проблеми запослених у МУП-у, које Синдикат српске полиције свакодневно више него успешно решава. А после овог састанка сигурно можемо очекивати и одређене резултате у погледу побољшања и поштовања радно-правног статуса запослених у ПУ Крагујевац. 

Члан ГО ССП
Москић Марко


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ