Skip to main content

Састанак у Команди Жандармерије


Дана 18.08.2022. године у Команди Жандармерије у Београду одржан је састанак са:

  • Командантом Жандармерије, генералом полиције Дејаном Луковићем;
  • Руководиоцима из Дирекције полиције;
  • Представницима Сектора за људске ресурсе;
  • Представницима Сектора за материјално-финансијске послове;

Делегацију Синдиката српске полиције представљали су:

  • Председник синдиката Лазар Ранитовић;
  • Чланови ГО ССП Небојша Пoповић и Жељко Исаиловић;
  • Председник РЦ Београд Слободан Ћосовић и
  • Председник СГ ОЖ Београд Владимир Микић.

Теме састанка биле су разноврсне са посебним освртом на ангажовања, коефицијент организације радног времена, вишак радних сати.

У уводном делу представници МУП-а захвалили су се Синдикату српске полиције на правовременом обавештавању и ангажовању поводом решавања проблема запослених у што краћем року и путем вансудских поравнања.

Командант Жандармерије генерал полиције Дејан Луковић је става да се позитивни правни прописи морају поштовати, а да настали проблеми буду решени на начин који одликује овај синдикат- брзо и ефикасно. Додао је да све принадлежности које следују припаднике Жандармерије морају бити плаћене, а сви они који сматрају да су оштећени потребно је да се за почетак обрате својим руководиоцима јер је став Дирекције да се ови слични проблеми решавају путем вансудских поравнања.

Остало:

– Став Дирекције полиције и Команде Жандармерије је да се проблем око коефицијента организације радног времена решава путем вансудских поравнања насталих на примерима Синдиката српске полиције на терену. Узети су у разматрање предлози Синдиката српске полиције и они ће бити имплементирани у наредној систематизацији;

– Став Дирекције полиције и Команде Жандармерије је да се радно време приликом ангажовања рачуна од момента поласка до самог повратка на радно место;

– Повећање износа посебне накнада за ангажовање и боравак на терену Голија – Добили смо обећање да ће након формирања нове Владе, Нацрт Одлуке бити достављен на усвајање.

– Нова зелена униформа за припаднике Жандармерије са црном јакном и чизмама требала би бити подељена до краја новембра;

Закључак са састанка је да постоји воља Министарства унутрашњих послова за решавањем проблема. Синдикат српске полиције ће и у наредном периоду пратити стање на терену и у складу са тим примењиваће разне мере и радње ради што бржег и ефикаснијег решавања.