Skip to main content

Седми месечни састанак у Кабинету министра


Београд, 10.07.2017. године, – Одржан је седми месечни састанак у Кабинету министра, са Радном групом за сарадњу са синдикатима којом је председавао државни секретар министарства, господин Милосав Миличковић. Делегацију Синдиката српске полиције предводио је председник Лазар Ранитовић а учествовали су и чланови Главног одбора синдиката Миле Лазаревић и Никола Петровић.

Теме о којима смо разговарали су следеће:

Тема са прошлог састанка –  Неурачунавање и погрешан обрачун прековремених радних сати припадника УГП ( који врше превоз запослених )

Запосленима који врше превоз приликом доласка и одласка са посла радни дан траје у просеку 14 часова од којих 12 часова проводе у редовном раду док додатна два часа проводе приликом превоза запослених. Наведени рад им се не обрачунава нити урачунава у радне сате и не исплаћује као прековремени рад што је у супротности са позитивноправним прописима. Апелујемо да се овај пропуст исправи како запослени не би подносили тужбе.

Начелник Управе граничне полиције, генерал Миленко Божовић, захвалио је синдикату на упрепознавању проблема и указивању на њега али да према његовим информацијама нико од запослених није поднео такав захтев својим непосредно претпостављеним старешина. Но, он сматра да то није изговор нити разлог да се то питање не реши, било обрачуном тих радних сати, било ангажовањем других лица за развоз смене на терен. Нагласио је и да то да надокнаду могу да очекују само колеге који возе смену, никако не сви запослени, то би довело до знатног увећања трошкова, а организован превоз до станица граничне полиције је добра воља послодавца а не и обавеза.

Нова службена возила – набавка и сервис

Известан број нових патролних возила марке „шкода“, подељењих крајем прошле године у ПУ за град Београд, био је једно извесно време паркиран с обзиром да су прешла довољно километара да морају ићи на редован сервис. Проблем са овлашћеним сервисом је превазиђен пре пар дана и возила су поново у функцији.

Што се тиче набавке нових возила, што је раније најављено за половину године, господин Жељко Веселиновић је изјавио да је поступак набавке у току, при самом крају је технички део, нова возила можемо очекивати већ крајем лета

Опрема за криминалистичку технику и раније најављени тендери – храна, тонери…

На месечном састанку у фебруару, као разлог недостатка основног материјала и опреме за рад крим. технике наведено то да је у претходној години недостајало финансијских средстава, као и то да се“ убрзо завршава набавка материјалних средстава у вредности од више десетина милиона динара чиме ће засигурно овај проблем бити отклоњен и запослени на терену не би требало да имају проблем недостатка опреме и средстава за несметан рад када је у питању један од најбитнијих послова у погледу обезбеђења доказа за успешно вођење каснијих кривичних поступака.“ Међутим, од тога није било ништа и данас је ситуација знатно лошија него у фебруару! Када ће бити обезбеђена опрема за несметан рад?

Господа Жељко Веселиновић и Драго Бјелица су поново навели да су поступци набавке у току, да се врши неколико десетина посебних набавки, да су процедуре компликоване и касни се из техничких разлога али се надају да ће све бити окончано врло брзо.

На примедбу да смо такво образложење чули и у фебруару а да је од тада стање само горе, да никакве набавке није било, одговор се свео на „тендери, процедуре, жалбе, потребно је време“!

На питање докле се стигло са тенедерима чија реализација је најављена још за април (тонери и храна), уз примедбу да је ситуација са тонерима на терену очајна, опет смо добили одговор да су тендери при крају и само је питање дана када ће снабдевање бити нормализовано.

Што се хране тиче, Драго Бјелица је изјавио да је ту ситуација редовна, да су ранији проблеми превазиђени и да данас набавке иду редовно, али да је тренутно отежано снабдевање људства на терену због високих температура.

Одговорима нисмо задовољни, сматрамо да је недопустиво оволико кашњење у набавци основних средстава за рад уз истовремени притисак на запослене да и у таквим (не)условима остварују резултате рада на високом нивоу.

Здравствене књижице – израда и овера

Велики број запослених и даље има проблем са потврдама и овером нових здравствених књижица. Изнова се одлаже завршетак процеса замене. Када ће то дефинитивно бити завршено и да ли МУП редовно плаћа обавезе према фонду?

Драгиша Анђелковић, шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, изјавио је да је до сада укупно израђено и подељено укупно 104.000 образаца здравствених књижица запосленима и члановима њихових породица, да је преостало за израду још нешто мало више од 2.000 комада али да је застој у Заводу за штамопање новца и израду кованица, којем је држава поверила тај посао.

Што се овере тиче, МУП редовно измирује своје обавезе и у питању су само спорадични случајеви неспоразума и грешака који се отклањају у најкраћем могућем времену, а да се у наредном периоду очекује и такозвана „трајна овера“.

Бојево гађање из пиштоља

Да ли ће провера гађања ватреним оружјем бити спроведена по плану? Говори се о проблему са недостатком муниције у појединим Полицијским управама? Провере физичке способности у првом полугодишту су завршене, гађање није реализовано. Да ли то значи да нећемо добити обједињену оцену? Када ће запослени уопште добити оцену за прву половину године? Да ли ће неко бити одговоран за непоступање по Закону о полицији?

Одговор је дао господин Дејан Јоксимовић, заменик начелника Управе полиције, који тврди да информације о недостатку муниције нису тачне. Тачно је само то да је појединим Полицијским управама враћено требовање на исправку јер су планиране превелике количине муниције. Гађање ће бити реализовано током године како је и планирано и сви ће добити оцену на време.

Што се тиче оцене за прву половину године, поступак је у припреми и биће завршен на време.

Музички фестивал „EXIT” и сабор трубача „Гуча 2017“

Један од најпосећенијих музичких фестивала на свету који се одржао се на Петроварадинској тврђави од 5.7. до 9.7.2017. Поводом манифестације ангажован је велики број полицијских службеника из полицијских управа са територије А.П. Војводине. До сада се дешавало да велик број колегиница и колега бива упућен на испомоћ а да не добијају било какву врсту накнаде за разлику од припадника ИЈП и припадника УГП који добијају увећање коефицијента за текући месец у висини од 20%. На овај начин они се осећају дискриминисано те апелујемо да се и они награде увећањем коефицијента од 20% за текући месец.

Такође, велик број полицијских службеника је ангажован на сабору трубача „Гуча“ те с тога такође предлажемо да се аналогно са предлогом за „Егзит“ награде и запослени ангажовани на обезбеђењу сабора трубача који се одржава од 9.8. до 12.8.2017. године. Сматрамо да је излишно говорити о обиму посла,  отежаним условима и тсл. током одржавања фестивала и да је разуман и оправдан захтев.

Господин Милосав Миличковић је дао одговор да је министар донео посебну Одлуку којом утврђује да свим полицијским службеницима ангажованим на обезбеђењу „Егзит“ фестивала следује посебна надокнада у износу од 500 динара дневно. Услов за добијање надокнаде јесте то да је име полицијског службеника у посебном плану ангажовања.

Аналогно овоме, очекује се посебна одлука и за Драгачевски сабор трубача у Гучи, којом ће анагажовани полицајци добити посебну надокнаду.

Неправилно евидентирање радних сати припадника ИЈП – кршење наредбе министра

И након упућене депеше свим организационим јединицама у МУП када је у питању рачунање времена проведеног у путу у радно време и даље се на терену неправилно евидентира. Махом повреда се огледа у неажурирању радног времена претходног унешеног под шифром „ПЗ“ (посебан задатак) где се евидентира 8-часовно радно време, а не реално радно време. Такође следећа неправилност се огледа у томе да тамо где се врши ажурирање радног времена упише реално радно време нпр. 16 часова што је супротно позитивноправним прописима да запослени ради дуже од 12 часова, с тим у вези потребно је да запосленима се евидентира радно време од 12 часова + 4 часа прековременог рада. Даље, не врши се прерасподела радног времена проведеног у путу за претходних шест месеци. На овај начин још непоступа ниједна орг. јединица чиме крши наређење министра.

Господин Јоксимовић сматра да се депеша министра поштује у већини организационих јединица и да су у питању спорадични случајеви који настају најчешће из разлога несналажења старешинског кадра са новинама у раду али и због тога што смо на терену, у здруженим снагама, подређени команди Војске Србије. Војне старешине праве планове рада и поступања за сваки дан те се дешава да велики број полицајаца не буде ни ангажовано утоку дана па им се тако ни не евидентира рад, па се запослени са терена врате уз „мањак радних сати“. Остали чланови Радне групе су на то реаговали констатацијом да то отвара питање оправданости ангажовања великог броја људи на терену и да то треба преиспитати.

Договорено је да се појединачни случајеви неправилног обрачуна радних сати решавају на нивоу Управе полиције.

Ускраћивање права на путне трошкове  запосленима СГП Бачки Брег

Шеф Одсека за обезбеђење државне границе, РЦ ГП према Р. Мађарској Предраг Шарац, не дозвољава запосленима СГП Б. Брег да поднесу захтеве за накнаду за долазак и одлазак са рада. Наиме, одређен број запослених који пребивају у насељеном месту Бездан не остварују право на путне трошкове за локал иако се налазе на више од 1 км места одакле организовано одлазе на гранични прелаз. Истима се не исплаћује накнада за долазак и одлазак са рада годинама уназад. Предлажемо да се запослени обештете вансудским поравнањем што за неколико радника не представља велик износ обзиром да се ради о трошковима локала, да се без одлагања омогући уживање права запосенима и да се одговорни казни по закону.

Генерал Божовић је изјавио да му то делује нереално и да запосленима нико не сме нити може да ускрати право које му припада. Није му познато да су запослени подносили захтеве па одбијени, тражи неки такав пример и обећава дисциплинско гоњење надлежних. Предлаже да запослени предају захтеве за накнаду путних трошкова преко писарнице и да ће сви захтеви бити позитивно решени, у складу са Законом о раду и важећим Правилником у МУП.

Солидарна помоћ запосленима за 2016. и 2017. годину

На питање зашто велики број запослених није добио било какво решење по захтевима поднетим за 2016. годину и шта могу да очекују одговор гласи – сви ће добити решења, кашњење је због обимности документације, свако решење понаособ мора бити добро образложено. Нажалост, скоро сигурно ће сви они добити одбијајућа решења.

За 2017. годину је до сада пристигло више од три хиљаде захтева који још увек нису разматрани. Очекује се да комисија ускоро почне да ради.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић