Skip to main content

Дискриминација и злостављање на раду


Кабинет министра
– министру Ивици Дачићу
ПРЕДМЕТ:  Решења о распоређивању
Поштовани министре Дачићу,
Упознати смо са чињеницом да одређени број припадника МУП Републике Србије већ дужи низ година, прецизније – од ступања на снагу Закона о полицији 2006. године, није добио ниједно решење о распоређивању на радно место у складу са Законом, те да, с тим увези, не обављају никакве послове у МУП, иако редовно долазе на радно место. Такође, познато нам је да један број таквих припадника, не својом вољом, уопште не долази на посао, а да за то редовно прима одређену новчану накнаду од МУП Р Србије као послодавца. С тим у вези, поједини од њих су се, усмено и у писаној форми,  у више наврата обраћали надлежнима у Министарству и Дирекцији полиције, у циљу решавања њиховог радно правног статуса, али никакав одговор нису добијали.

Мишљења смо да је на овај начин, овим припадницима МУП ускраћено уставно право на рад и награђивање и напредовање по основу рада у складу са Законом, те да се према њима врши најгрубљи облик изолације и дискриминације  и злостављања на раду. Због специфичног начина обрачуна плата, а без своје кривице, они су у неповољнијем положају у односу на остале запослене у МУП и што се тиче месечних примања и што се тиче утицаја на пензијску основицу. Континуираним нарушавањем њиховог личног и професионалног интегритета покушавају се натерати да самоиницијативно раскину радни однос са МУП Р Србије. Свакодневни стрес и несигурност да ће „задржати“ посао, могу се веома лако неповољно одразити на њихово укупно здравствено стање.
Овакво вишегодишње понашање МУП према својим запосленима сматрамо не само противуставним и противзаконитим, већ и крајње неразумним.
Како међу овом категоријом припадника МУП Р Србије има и чланова ССП, а наш основни задатак је, осим активности у циљу стварања системских решења којима се регулише побољшање положаја запослених у МУП у целини, и заштита права наших чланова, предлажемо да, с тим у вези, у што скорије време, примите на разговор представнике ССП.
С поштовањем,
Председник синдиката
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ