Десетог јуна одржан је шести по реду редовни месечни састанак Синдиката српске полиције и Радне групе министарства за сарадњу са синдикатима. Радном групом је председавао државни секретар Милосав Миличковић, а учествовали су и Жељко Веселиновић, Драго Бјелица, Милорад Тодоровић, Кујовић, Игњатовић, Андрић, Цветковић, Дивјак, Миликић…

Делегацију Синдиката српске полиције предводио је председник Лазар Ранитовић,  у њој су били и заменик председника Миле Лазаревић, чланови Главног одбора Бобан Ђорђић и Синиша Ћук, и председница Регионалног центра Нови Сад Ана Томашевић.

Након уводних речи државног секретара Миличковића и председника Ранитовића прешло се на рад по следећим тачкама:

Реализација тема са предходних састанака – Врање

~ Зашто није формирана Комисија за Прешево и РЦ ГП према Р.Македонији која је требало да поступи у складу са договором са прошломесечног састанка у Кабинету министра, а у вези накнаде од 1.500 динара?

Господин Андрић из Дирекције полиције изјавио је да није упознат о томе, али да ће проверити зашто није реализовано. Наравно да нисмо задовољни одговором, али будући да нам је позната „усклађеност и координација“ у Дирекцији, јасно нам је зашто је то тако! А у приклог томе говори ито да за састанак нису обавили ваљану припрему!

~ Када ће бити исплата ове накнаде за месеце март, април, мај у свим организационим јединицама?

Одговор је био крајње прозаичан али и очекиван „касни се због процедуре“! Председник Ранитовић је указао не неразумно компликовану процедуру где налози за упућивање (на основу којих се касније и врши исплата) беспотребно неколико пута путују од јединице до јединице и предложио је да убудуће, полицијски службеници приликом кретања на терен понесу налоге које ће координатор на терену одмах потписати и вратити назад, тако да након повратка људи у јединицу, не би било застоја и „чекања на папире“ већ би налоге слали на реализацију без оклевања!

~ Зашто из ПУ Врање нису прослеђени Захтеви за склапања споразума око исплате вишка сати као што је договорено на састанку у Кабинету? Имамо информације да Логистика ПУ Врање кочи ово.

Сличан одговор – представници Дирекције и Управе полиције „нису упознати али ће да провере“! Претпоставка је да је до застоја дошло услед промене начелника полицијске управе Врање, нашта је господин Миличковић наложио да се хитно реагује и новом начелнику пренесе порука да „није постављен да би стварао нове проблеме, већ да би решавао затечене од предходника“!

~ Да ли је СУК поступио по другом истраживању које је од стране Председника ССП послато у вези са Начелником ПС Трговиште Дејаном Златковићем, а које се тиче КД.

СУК ради на томе, још није завршено. Државни секретар је добио одговор у вези са тим, али због даљег поступка још увек није за ширу јавност.

Нове теме:

  1. Распоред рада два дана унапред

Осим у ПИ Врање ни у једној од ПС у оквиру ПУ Врање се распоред рада не прави два дана унапред.На два састанка у ПУ смо упознали са тим новопостављеног начелника ПУ Томислава Илића али нисмо могли да га убедимо у примену ПКУ, инсистирао је да се распоред рада прави 24 часа у складу са Законом о полицији.

Господин Андрић је саопштио да су му из Врања потврдили да се депеша поштује и распоред прави за два дана унапред. На то му је председник Ранитовић одговорио да су својевремо тврдили и да доле нема ни вишка радних сати, да се закон о раду поштује, па је након контроле утврђено супротно и да ће ССП, ако се и даље настави са оваквом праксом, иницирати подношење захтева за покретање дисциплинских поступака за све руководице орг. јединица у оквиру ПУ Врање, мада нам то није основни циљ. Секретар Миличковић је наложио Андрићу да изврши контролу ПУ Врање и поуздано утврди тачно стање ствари у тој управи.

2. Проблематика у Управи за обезбеђење

~ Непоштовање одредби Закона о раду и ПКУ у смислу остварених прековремених сати, нарочито у Одељењу ДКП-а, којим руководи господин Пера Богдановић. Помоћник начелника, као и начелник, упознати су али нису предузели ништа како би исправили пропусте и спречили понављање истих. Запослени су увидом у редну листу утврдили да су у последње 3 године остварили просечно по 400 прековремених часова , те како не би кренули у поступак утужења Министарства, желе да склопе уговор о вансудском поравнању, који су предали дана 31.3.2016. године преко писарнице СИВ-а 2. Према подацима којим располажемо предмет би требао да се налази у Секретаријату. Такође, на платним листама се не поклапају остварени и исплаћени сати. Докле се стигло са споразумом о вансудском поравнању и када запослени могу очекивати да им исти буду достављени?

Господин Цветковић из Сектора људских ресурса, рекао је да се ради на предмету предлога споразума о вансудском поравњању, тренутно се чека одговор, односно извештај Јединице за обезбеђење по том питању. Заменик председника синдиката Миле Лазаревић је пренео утисак запослених у ЈЗО да сви проблеми око вишка остварених радних сати потичу због одсуства добре воље и осећаја одговорности према запосленима од стране господина Богдановића, и подсетио да је, такође тај господин, својевремено имао јако „тврд“ став по питању обрачуна накнаде путних трошкова и да је било тешко убедити га да поштује важећи правилник. Лазаревић је изнео став синдиката да је у тој јединици неопходно обавити инструктивну контролу од стране дирекције полиције, што је и прихваћено.

~ Није извршен повраћај новчаних средстава која су била умањивана запосленима на име солидарног пореза који је грешком Министарства обрачунат јер су због заостале разлике у заради на име решења о распоређивању уплаћена кумулативно. Када ће запосени бити обештећени?

Драго Бјелица је рекао да одговорност у вези са неправилно наплаћеним порезом на примања запослених лежи на Пореској управи и позвао нашег представника у ЈЗО да му достави списак људи који су оштећени по том питању и да ће он то проследити Пореској управи ради отклањања неправде и рефундације новца.

3. Неправилности у одређивању коефицијента плате – Нови Сад

Полицијским службеницима ПУ Нови Сад, распоређеним на радно место „полицајац-возач“  утврђено под редним бројем 813. у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП, приликом утврђивања укупног коефицијента плате на ставци “коефицијент нередовности у раду“ утвђена је вредност 0,000. Тачније, предвиђено је да им не следи надокнада за нередовност у раду или „сменски рад“.

Драго Бјелица, помоћник начелника Сектора за материјално-финансијско пословање, одговорио је да је у време доношења систематизације преовладао став да ти људи немају нередовност у раду, односно да се за њих нико није заложио у том смислу. Такође, он сматра да, полицијски службеници распоређени на радно место “полицајац-возач”, заиста и немају планиране нередовности у раду а да су до сада за нека ванредна ангажовања награђивани кроз институт прековременог рада, као и да су људи почели исказивати незадовољство од тренутка умањења вредности дневнице на износ од 150 динара.

Председница РЦ Нови Сад, Ана Томашевић, обратила се Драгу Бјелици, и том приликом изнела констатацију да није истина да су “полицајци-возачи” незадовољни од тренутка када су дневнице за ангажовања умањене на 150 динара и да је о томе погрешно информисан од стране руководилаца сектора ком возачи припадају, што само доказује да исти нису ни покушали да се заложе, да се систематизацијом, како претходном тако ни новом, тај пропуст исправи. Такође, сматра да је то пропуст и репрезентативних синдиката чији су колеге били чланови у то време. Будући да су радници на тим радним местима, „полицајац-возач“, директно везани за рад Полицијске управе, да возе полицијске службенике на извршавање задатака, који се обављају у неправилним временским интервалима, јасно је да они раде и у сменама и „по потреби и по позиву“, те не може бити ни говора о томе да им не следује надокнада за такав систем рада. Напоменула је и то да упоредни радник у ПУ за град Београд, полицијски службеник на радном месту возача, има увећан коефицијент плате, односно да му припада накнада за сменски рад. Сматрамо да су тиме возачи у Новом Саду на неки начин дискриминисани и оштећени те да им треба издати нова решења о коефицијенту плате и исправити тај пропуст.

Она је нагласила да се кроз евиденције о раду може остварити увид у нередовности у раду коју наводимо а прековремени рад и дневнице за ангажовања, које Бјелица наводи, колегама такође припадају јер је нередовност у раду посебно прописана и да те две ствари не искључују нити могу да замене једна другу. Синдикат српске полиције сматра да су колеге оштећене и апелује да се неко за њих заложи из сектора ком припадају јер то не чини онај ко треба. ПУ Нови Сад је, по својој величини, друга полицијска управа у МУП-у, те нема потребе износити чињенице о размерама њиховог свакодневног ангажовања.

Жељко Веселиновић, заменик начелника СМФП, саопштио је да је у припреми израда нове, свеобухватне систематизације радних места у министарству у складу са новим Законом о полицији, да је направљен каталог радних места, те да је следећи корак израда описа радних места. Будући да ће ССП,како је навео, бити укључен у тај део рада, предложио нам је да ту прилику  искористимо на прави начин и наставимо са залагањем за остваривање права возача и свих других запослених.

4. Захтеви за премештај запослених – реализација

Да ли су стари захтеви за премештај који су запослени поднели и који су се налазили у процедури пре ступања Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП, пов. 01. број:6734/15-34 од дана 1.12.2015. године и даље валидни или запослени поново морају да поднесу захтев, те изнова одпочну процедуру премештаја, или ће се по аутоматизму наставити са процедуром и када могу очекивати реализацију, обзиром на дужи проток времена од момента подношења захтева?

Добијен је одговор да премештаја из јединице у јединицу за сада нема из неколико разлога, од којих се, као најбитнији, намећу потреба интерног конкурса за свако слободно радно место (у складу са ЗОП) али и питање да ли и где уопште има систематизованих слободних радних места (због познатих дешавања са „анализом ризика“). Сви стари захтеви за премештај су неважећи и морају бити обновљени.

На питање председника Ранитовића, да ли ће и како бити пријема радника у МУП, мислећи на свршене студенте КПА и полазнице ЦОПО, добијен је одговор да ће полазници ЦОПО бити примљени по посебној процедури, а да свршени студенти морају причекати доношење коначне систематизације.

На питање Лазаревића када ће бити исправљена нелогичност да велики број полицијских станица немају командире нити шефове ОЗСК, поново је уследио одговор „након усвајања систематизације“.

5. Набавка грађанског одела за ОСЛ

Полицијским службеницима који раде у грађанском оделу, према досадашњој пракси, МУП је с времена на време обезбеђивао могућност куповине делова грађанског оделана терет буџета. На инсистирање синдиката и Управе криминалистичке полиције, ЗОП је то нормирао као обавезу чиме је истакнута једнакост и укинута досадашња својеврсна дискриминација полицијских службеника криминалистичке полиције.Када ће та законска обавеза бити испуњена? Да ли је МУП планирао новац за ту намену у овој години?

Буџетом за 2016. годину нису предвиђена средства за ове намене, али се планирају за 2017. годину, а до тада ће бити и готов правилник по том питању. Миле Лазаревић је изнео очекивање да ће неко у том правилнику предвидети и пратећу неопходну опрема за раднике УКП, и изразио наду да ће, после 23 године рада у ОЗСК, по први пут добити и одговарајућу футролу за службено оружје.

6.  Услови рада полицијских службеника Управе граничне полиције 

Синдикат српске полицијеpantalone ugp се у претходном периоду у више наврата обраћао надлежнима у оквиру УГП указујући на недопустиво лоше услове рада запослених полицијских службеника који се огледају у катастрофално лошем стању поједеиних граничних прелаза, недовољној попуњености већине ОЈ, застарелој и дотрајалој униформи полицијских службеника, недостатку техничке опреме и службених возила итд.
Од стране начелника УГП господина генерала Миленка Божовића (којем се овом приликом захваљујемо на сарадњи) обавештени смо да је УГП свесна свега наведеног, те да су с њихове стране предузете све неопходне мере и радње у циљу решавања нагомиланих проблема. Том приликом упознати смо и с чињеницом да је УГП дописом број 28-3985/15-1 од 19.08.2015. године који je упућен Кабинету министра, Директору полиције и тадашњем Сектору финансија,људских ресурса и заједничких послова, предложила конкретне мере за побољшавање услова рада у оквиру РЦ УГП према Р.Хрватској, али да на исти није ни одговорено.
Обзиром да је државна граница, односно стање граничних прелаза и услови рада полицијских службеника на истој, „огледало“ сваке државе, када и да ли уопште МУП планира да предузме конкретне мере у циљу решавања наведених проблема? Да ли је „недостатак материјалних средстава“ адекватан одговор на све проблеме полицијских службеника УГП, нарочито у време изражене мигрантске кризе и појачаних безбедносних изазова?

Господин Миличковић се сложио са нашом оценом да су полицајци на граничном прелазу, али и изглед самог граничног прелаза, огледало наше државе и да се ту мора нешто предузети. Нажалост, објекти на границама су од Војске Србије преузети у јако лошем стању, улагања у унапређење услова рада су стална али не и довољна. Жељко Веселиновић је рекао да су у току припреме за реализацију усвојене стратегије да се ово питање трајно реши интезивнијом сарадњом са локалним самоуправама јер наше министарство једноставно нема, нити може да има, довољно новчаних средстава и тај проблем реши самостално.

Синиша Ћук је искористио прилику и државном секретару предао фотографије које најбоље илуструју катастрофално стање појединих делова униформе припадника УГП. Конкретно панталона, које су након дугогодишњег коришћења потпуно изношене и истрошене и веома лако се цепају.

7Измештање и складиштење хемикалија и лабораторијске опреме намењене за производњу опојних дрога 

Од дана 16.05.2013. године полицијски службеници ПИ Стара Пазова врше непрекидно обезбеђење подрумских просторија у склопу породичне куће у Новој Пазови, са сумњом да су исте намењене за производњу опојних дрога. Обезбеђење се врши по наредби Вишег суда у Сремској Митровици. Од стране руководилаца ПС Стара Пазова и ПУ Сремска Митровица, као и од стране колега из Независног синдиката полиције, предузимане су бројне активности у смислу обраћања надлежним службама у оквиру Министарства здравља, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства правде у циљу решавања овог проблема, а које, на жалост, нису резултирале позитивним исходом. О наведеном обавештен је и Заштитник грађана који је недвосмислено утврдио да је од стране Министарства здравља начињен пропуст у раду који је проузроковао повреду закона, и у вези чега је наведеном министарству упутио одређене препоруке.
Скоро истоветан случај постоји и у месту Угриновци, где полицијски службеници ПС Земун већ дужи низ година такође обезбеђују хемикалије из кривичног дела, и где обраћање старешина надлежним службама није уродило плодом.

Државни секретар Миличковић је изјавио да је МУП упознат са наведеним проблемом, да се ради о специфичној ситуацији која захтева ангажовање на међуминистарском нивоу у оквиру Владе РС, те да су предузете извесне мере у циљу његовог решавања. Синиша Ћук је нагласио да је неопходно што брже решавање тог проблема, како због угрожености здравља полицијских службеника и животне средине, услед неконтролисаног испаравања наведених хемикалија, тако и због омогућавања рационалног коришћења ресурса ПС Стара Пазова, која је услед свог географског подручја, броја становника и привредних субјеката, проблематике, а нарочито драматичне непопуњености људством, ионако преоптерећена. На инсистирање представника ССП договорено је да ће МУП у што краћем року ургирати код надлежног министарства за решавање наведеног проблема, како би исти био позитивно решен.

Такође смо их упознали са тиме да ССП има испланиране наредне кораке и одређене активности по овом питању и да их нећемо мењати, без обзира на акције које предузме министарство.

Служба за информисање ССП

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *