Skip to main content

СГ Лесковац – оборено решење о премештају


Решењем Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе у Лесковцу, број 112-761/12 од 07.09.2012. године Саша Стошић је премештен са даном коначности на радно место саобраћајни полицајац (УОСЛ/IV) у Полицијској управи у Лесковцу Одељењу саобраћајне полиције, утврђено по редним бројем 12.3.12 у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унурашњих послова СТ 01 стр. пов. Бр 3228/12-5 од 03.04.2012. године и стиче задржава звање.
Незадовољан наведеним решењем, Саша Стошић је преко адвоката Синдиката српске полиције Радета Митровића, који га заступа, уложио жалбу која је достављена Жалбеној комисији дана 16.10.2012. године.
Одлучујући по жалби Саше Стошић, Жалбена комисија је 30.10.2012. године донела решење да се усваја жалба и поништава решење Министарства унутрашњих послова о премештају.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ