Skip to main content

СГ Нови Сад: Допис-апел у вези рада запослених при екстремно високим температурама!


Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Полицијска управа Нови Сад
Заменик начелника
господин Стеван Крстић

Предмет : АПЕЛ СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Поштовани,

У наредном летњем периоду по проценама метеоролога за очекивати су високе температуре ваздуха, и ваздушног притиска. Полицајци који врше позорну делатност су у том смислу највише на удару. У ишчекивању доношења Акта о процени ризика за полицијске службенике, Синдикат српске полиције, има потребу и дужност да реагује и укаже на неопходност решавања критичних питања везаних за безбедност и здравље полицијских службеника, у циљу да се испоштују барем основне одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду, а да се истовремено задаци и послови полицијских службеника врше ефикасно и успешно.

Јасно је да при високим температурама полицајци  – позорници  ризикују да озбиљно наруше своје здравље. Подсетићемо Вас на одредбу члана 33. Закона о безбедности и здрављу на раду, а по којој запослени има право да одбије да ради, ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на које је  одређен, све док се те мере не обезбеде.

Апелујемо на Вас, као заменика начелника ПУ, да спроведете мере заштите безбедности и здравља полицијских службеника, и у данима када је висока температура ваздуха полицијским службеницима омогућите чешће паузе или краће смене, прерасподеле смена, могућност уласка у затворене објекте ради паузе, стављање на располагање  освежавајућих напитака, те евентуално додатне олакшице, како би што лакше и ефикасније обављали своје задатке и послове у периоду док трају високе температуре.

Председник СГ Нови Сад
Ненад  Љубишић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ